Nekustamie īpašumi

Vaiņodes novada pašvaldībai
piekrītošie un piederošie nekustamie īpašumi nomai.

Vaiņode

N.P.K.Īpašuma
nosaukums
Kadastra
Nr.
Kadastra
apzīmējums
PlatībaIznomātsLīguma
termiņš
1Aiz Kuršiem64920080140649200801400,3 ha
2Augustes centrs64920050089649200500895,3 ha3 nomnieki
3AUTO SERVISS
VAIŅODE
64920060646649200606460,2310 ha
4 Ābelītes 64920060125 64920060659 16,02 ha 57 nomnieki
5 Balki 64920060093 64920060093 15,46 ha 2,13 ha 31.08.2022
6 Baznīcas iela 7B 64920060992 64920060992 0,4 ha 0,4 ha 30.09.2024
7 Baznīcas iela 7C 64920060220 64920060220 0,28 ha 0,28 ha 30.09.2024
8 Bez adreses 64920060037 64920060912 0,11 ha
9 Brīvības iela 8 64920060805 64920060805 0,5 ha 0,1 ha 30.09.2025
10 Celmiņi 64920070063 64920070063 11,35 ha 7,25 ha 31.01.2022
11 Centra garāžas 64920060709 64920060709 0,9442 ha 0,9442 ha 31.10.2026
12 Ceriņu iela 2A 64920060984 64920060984 0,2966 ha 0,2966 ha 31.01.2024
13 Ceriņu iela 10 64920060962 64920060962 0,3 ha
14 Ceriņu iela 12A 64920060987 64920060987 0,2 ha 0,0425 ha 31.11.2023
15 Darbnīcas 64920060990 64920060990 7,8030 ha 30 nomnieki
16 Dārza iela 1B 64920060809 64920060809 0,0840 ha 0,0840 ha 25.01.2020
17 Dārza iela 24A 64920060706 64920060706 0,3 ha 0,1 ha 31.05.2022
18 Dārza iela 28 64920064233 64920064233 0,2 ha 0,2 ha 30.04.2024
19 Dīķu iela 1 64920060167 64920060167 0,1290 ha
20 Garnizons 64920070159 64920070181 8,97 ha 2,32 30.09.2022
21 Jaunbebri 64920080025 64920080202 2,2 ha 2,2 ha 30.04.2026
22 Jaunie Krastiņi 64920064272 64920064272 0,4 ha
23 Jaunērgļi 64920010037 64920010037 20,9 ha 15,6 ha 31.12.2022
24 Jaunie Meldri 64920070172 64920070172 6,3 ha 3,6 ha 31.01.2022
25 Kalna iela 23 64920064243 64920064243 1,04 ha 0,3 ha 30.11.2022
26 Kungu iela 10 64920060869 64920060869 0,3 ha
27 Kungu iela 24 64920064229 64920064229 0,6 ha 0,12 ha 30.11.2022
28 Kungu iela 31D 64920060710 64920060710 0,1450 ha
29 Ķiršu iela 16 64920060609 64920060609 0,07 ha 0,07 ha 31.03.2022
30 Magones 64920050166 64920050166 0,1884
31 Malkalnes centrs 64920080143 64920080143 3,1 ha 0,7231 ha 31.05.2023
32 Mazā iela 4A 649200060138 64920060138 1,2 ha 1,2 ha 31.05.2023
      64920060519 0,5 ha 0,13 ha 30.11.2022
      64920060526 0,8 ha 0,8 ha 31.01.2025
33 Mazā iela 6A 64920060679 64920060750 2,2 ha 2,1 ha 31.05.2023
34 Muita Ālupos 64920070043 64920070043 1,7 ha 1,7 ha 31.05.2022
35 No
palīgsaimniecības
Jaunmājas
64920050005 64920050090 5,4 ha 7 nomnieki
36 Personīgā
palīgsaimniecība
Jaunmājas
64920010126 64920040107 0,9 ha 0,5766 ha 30.09.2022
      64920040132 11,9 ha 0,2 ha 30.06.2022
          1 ha 30.06.2022
          3 ha 31.01.2022
          5 ha 31.01.2022
          0,5 ha 30.10.2025
          0,5 ha 30.06.2022
          0,2 ha 30.11.2022
      64920040152 5,2 ha 3,65 ha 31.10.2023
          0,1161 ha 31.01.2025
      64920040782 0,8 ha 0,8 ha 31.03.2024
      64920060404 0,4 ha
      64920060481 0,7 ha
      64920060722 0,6 ha
      64920060532 1,3 ha
      64920060723 0,5 ha
      64920060725 0,2 ha 0,1 ha 30.09.2023
          0,1 ha 30.09.2023
      64920060898 0,2 ha
      64920060913 0,2 ha
      64920060914 0,3 ha 0,18 ha 30.11.2022
      64920060915 0,3 ha 0,1 ha 31.05.2022
          0,1 ha 31.03.2021
      64920060916 0,6 ha 0,4 ha
      64920060999 0,6 ha 0,15 ha 31.12.2021
      64920070167 3 ha  2,49 ha 31.05.2023
      64920080116 9,0 ha 5 ha 31.05.2026
      64920080199 6,9 ha 4,4 ha 31.01.2022
37 Parks skolas 64920060994 64920060994 2,3 ha 4 nomnieki
38 Pie Brīvības ielas 64920060099 64920060633 0,36 ha 3 nomnieki
39 Pie Krūmu ielas 64920060110 64920060644 0,76 ha
40 Pie Pumpuriem 64920060417 64920060417 0,5 ha
41 Pie Pumpuriem 1 64920061158 64920061158 0,32 ha
42 Pie Rūķīšiem 64920080649 64920080649 0,5162 ha 0,5162 ha 30.04.2022
43 Raiņa iela 18B 64920060822 64920060822 0,8 ha 6 nomnieki
44 Raiņa iela 31 64920060817 64920060817 0,34 ha 0,1 ha 31.10.2021
45 Raiņa iela 49B 64920060818 64920060818 1,1 ha
46 Sporta iela 3B 64920061160 64920061160 0,1738 ha
47 Starpgabali 64920080224 64920050130 1,9 ha 0,4 ha 31.08.2024
          0,4 ha 28.02.2021
    64920080224 64920050152 0,9 ha 6 nomnieki
48Starpgabals
pie Veldas
Graviņām
64920030050649200300500,6 ha
49 Taisnā iela 8A 64920060491 64920060491 2,4 ha 1,3906 ha 30.06.2026
50 Tirgoņu iela 3B 64920060821 64920060821 0,5941 ha 3 nomnieki
51 Vārpiņas 64920050156 64920050165 1,13 1,13 30.11.2024
52 Vārpiņas 2 64920050187 64920050156 0,24 0,24 30.11.2024
53 Vecā skola 64920070177 64920070175 0,9845 ha 0,6448 ha 31.12.2022
54Vecvagaru
ferma
64920050030649200500301,4 ha
55 VOLZBAHS 64920030668 64920030668 2,07 ha 2,07 ha 30.04.2030
56 Zvejnieki 64920080115 64920080115 4,4 ha 2,01 ha 31.05.2023

Embūte

N.p.k. Īpašuma
nosaukums
Kadastra Nr.Kadastra
apzīmējums
PlatībaIznomātsLīguma
termiņš
1 Ainas Krūmi 64540040200 64540040200 0,4 ha 0,4 ha 30.04.2024
2 Bakūzes
cāļu ferma
64540040192 64540040192 0,55 ha
3 Bakūzes
cāļu kūtis
64540040223 64540040223 0,45 ha
4 Birznieku
ferma
64540030156 64540030156 3,5 ha
5 Centra
Ganības
64540020003 64540040303 13,8 ha 24 nomnieki
6 Centra
mazdārziņi
64540040361 64540040361 2,43 ha 35 nomnieki
7 Centra mājas 64540040082 64540040238 2,3515 ha 7 nomnieki
8 Darbnīcas 64540040147 64540040147 2,9 ha 2,9 ha 31.01.2025
9 Dzirnavas 64540020100 64540020100 1,1 ha
10 Embūtes
Senleja
64540030164 64540030164 36,5 ha 9,37 ha 31.12.2024
11 Embūtes
Senleja
64540030164 64540030358 11,3 ha
12 Jaunie
Vībiņu
Eglieni
64540040225 64540040225 0,3 ha 0,3 31.12.2024
13 Katlu māja 64540040168 64540040236 0,94 ha 0,0332 ha
14 Kroņu ferma 64540020115 64540020115 4,9 ha
15   64540040168 64540040236 0,94 ha 0,0332 ha
16 Krustkalna
Gransbedres
64540030090 64540030090 4,1 ha 3,4 ha 31.05.2026
17 Lauku
ganības
64540040027 64540040193 47,26 8,5 ha 30.04.2021
          9,7 ha 31.08.2025
          2,42 ha 31.05.2026
          10 ha 31.05.2026
          6 ha 31.12.2024
18 Lejas parks 64540040022 64540040114 3,1 ha 3 nomnieki
19 Līdzību
Gransbedres
64540040173 64540040173 9,64 ha 3,9 ha 31.05.2026
      64540040173 9,64 ha 2,4 ha 31.05.2023
20 Mūrnieki 1 64540020397 64540020397 1,2 ha
21 Padambji 64540020015 64540020015 1 ha
22 Piena
savāktuve
64540020105 64540020105 0,1451 ha
23 Pilskalni 64540030018 64540030018 13,7 ha 4,9 ha 30.04.2023
24 Pļavu
Ganības
64540020005  64540020103 9,2 ha 9.2 ha
25 Priežkalnu
zeme
64540030168 64540030168 13 ha 11 ha 31.01.2022
26 Pumpuru
kūtiņas
64540030155 64540030155 0,5 ha
27 Taurētājkalns 64540030092 64540030092 19,5 ha 14,37 ha 31.07.2024
28 Uzpildes stacija 64540040166 64540040166 0,3 ha 0,3 ha
29 Veldzes 64540040029 64540040169 1,74 ha 0.0313 ha
          0.0922 ha
30 Vībiņu
Ganības
64540040096 64540040096 10,15 ha 5 nomnieki