Lauksaimniekiem

Lauku attīstības speciālists Inese Freiberga Tālrunis: +371 6 34 64585 vai 2 9196937 E-pasts: inese.freiberga@llkc.lv Apmeklētājus pieņem: Vaiņodes novada domē katru pirmo un trešo otrdienu, kā arī ceturtdienās no 08:30 līdz 12:00 un no 13:00 līdz 17:00. Embūtes pagasta pārvaldes telpās katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.

Notikumu reģistrēšana un ziņošana

Lauku lapa, lauku e-lapa nedēļas aktualitātes, zivju lapa

Aktuāla informācija lauku saimniecību attīstībai

Norises vietas un datumi:

* ceturtdien, 2015. gada 13. augusts – NĪCA. Nīcas kultūras nams, Bārtas ielā 6, Nīca.
* ceturtdien, 2015. gada 20. augusts – PRIEKULE. Priekules kultūras nams, Pledu iela 1, Priekule.
* ceturtdien, 2015. gada 27. augusts – DURBE. Durbes kultūras nams, Skolas iela 5, Durbe.

Programma:

11:00 – 12:00 Informācija par mazo lauksaimnieku atbalsta programmu un citām šobrīd aktuālām atbalsta programmām. LAD pārstāvis.
12:00 – 13:00 Latvijas zemes fonda darbība un citas ALTUM aktualitātes. ALTUM pārstāvis.
13:00 – 13:30 Jautājumi, diskusija un aktuāla informācija par plānotajiem pasākumiem.

Atgādinājums lauksaimniekiem, LAD klientiem.

 • Ja aramzeme 10 ha un vairāk – iesniegums EPS:
 • Ir reģistrēts LAD Klientu reģistrā
 • Sagatavo un klātienē vai elektroniski iesniedz iesniegumu (līgumu) LAD «Par LAD EPS pakalpojumu izmantošanu»
 • LAD 5 darba dienu laikā reģistrēs kā EPS lietotāju, nosūtīs:
 • Uz e-pasta adresi – Lietotājvārdu un paroli

Pa pastu otru līguma eksemplāru EPS veidlapas var saņemt pašvaldībā pie novada lauku attīstības konsultanta Inese Freiberga, tef. 29196937

Lopkopības konsultanta pakalpojumi. (.doc)

Noteiks lauksamniecības zemes iegādes nosacījumus: to varēs iegādāties tikai lauksaimnieciskajai ražošanai. Zemkopības ministrija 2013. gada 24. oktobrī, iesniegusi izsludināšanai valsts sekretāru sanāksmē grozījumus likumā „Par zemes privatizāciju lauku apvidos”. Likumprojekts noteic lauksaimniecībā izmantojamās zemes (LIZ) tirgu regulējošus nosacījumus, tostarp personu loku, kas varēs nopirkt LIZ… Turpinājumu lasiet šeit. (.doc)

Lauku atbalsta dienests uzsācis ES platību maksājumu avansu izmaksu. Lauku atbalsta dienests (LAD) no 2013. gada 22. oktobra uzsācis platību maksājumu avansu izmaksu lauksaimniekiem. Visa informācija atrodama šeit.

Lauksaimniekiem mazāk labvēlīgo apvidu un agrovides maksājumi 2014. gadā tiks saglabāti līdzšinējā apjomā. Visa informācija atrodama šeit.

Lauku atbalsta dienests izsludina atklāta konkursa projektu iesniegumu pieņemšanu 4.kārtā Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Meža ekonomiskās vērtības uzlabošana”. Vairāk par projektu lasiet šeit.

Hipotekubanka Darbojoties Latvijā jau vairāk nekā 20 gadus, esam guvuši ievērojamu pieredzi uzņēmumu finansēšanā. Hipotēku banka arī pēc komercdaļas nodalīšanas turpina strādāt, piedāvājot vairākas kreditēšanas valsts atbalsta mērķprogrammas dažādām uzņēmēju vajadzībām: aizdevumus investīcijām uzņēmējdarbībā, aizdevumus apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kā arī aizdevumus biznesa uzsākšanai. Atbalsts uzņēmējiem – Hipotēku bankā

Zemāk atradīsiet saites uz prezentāciju un konspektu par 2013. gadā pieejamajām valsts subsīdijām. Prezentācija. (ppt) Konspekts. (pdf)

Valsts Lauku tīkls izveidots, lai veicinātu sadarbību starp lauku cilvēkiem, dažādām Latvijas Lauku attīstības programmas īstenošanā iesaistītajām organizācijām un pārvaldes iestādēm. Valsts Lauku tīkla pamatuzdevums ir informēt lauku iedzīvotājus, uzņēmumus un organizācijas par Latvijas Lauku attīstības programmas piedāvātajām iespējām, kā arī veidot vidi savstarpējās informācijas apmaiņai. Valsts Lauku tīkla mājaslapā laukutikls.lv tiek publicēta jaunākā informācija lauku attīstībā. Tiek piedāvāta iespēja saņemt informatīvos izdevumus “Lauku Lapa”, “Lauku E-Lapa” un “Zivju Lapa” Jūsu e-pasta kastītē! Lai pieteiktos izdevuma elektroniskai saņemšanai, sūtiet pieteikumu uz e-pastu: lauku.lapa@llkc.lv. Pieteikumā jānorāda: Vārds, Uzvārds; Iestādes, uzņēmuma, saimniecības nosaukums, kuru pārstāvat; e-pasta adresi, uz kuru vēlaties saņemt izdevumus.

Komentēšana nav pieejama.

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Eleonora un Ariadne
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: