Lauksaimniekiem

Vaiņodes novada lauku attīstības / zivsaimniecības konsultante: Inese Freiberga
E-pasts:
Adrese:
Vaiņodes nov., Vaiņodes pag., Vaiņode, Brīvības iela 17 (2.stāvs, ieeja no sētas puses);
Embūtes pagasta pārvaldes ēka
Mob.t.: +371 29196937
Darba laiks:
Vaiņodē: mēneša 1. un 3. otrdienā un katru ceturtdienu no plkst.9.00-12.00,
Embūtē: mēneša 2.un 4. otrdienā no plkst. 9.00-12.00.

Notikumu reģistrēšana un ziņošana

Aktualitātes