Kategorija: Dienvidkurzemes novads

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Labdien, cienījamo Vainode.lv lapas apmeklētāj!

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Ir iznācis Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” 2022.gada 1. numurs

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Liepājas pusē pagarinās divu eksperimentālo reisu izpildi

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām pagastos

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Par rēķinu piegādi Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Priekules, Virgas un Vaiņodes pagastu un Priekules pilsētas iedzīvotājiem

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Par Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Vaiņodes pagastu administratīvo teritoriju dzīvojamo māju apsaimniekošanu, ūdensapgādes un notekūdeņu savākšanas pakalpojumiem un siltumapgādes pakalpojumu nodrošināšanu

Posted in Dienvidkurzemes novads

Vaiņodes pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” ar 2022.gada 21.janvāri aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju (uz noteiktu laiku)

Posted in Dienvidkurzemes novads

Kurzemē sāk īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Ir iznācis Dienvidkurzemes novada pašvaldības informatīvā izdevuma “Dienvidkurzeme” 6. numurs

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Dienvidkurzemes novada bāriņtiesa izsludina 2 vakances bāriņtiesas locekļu amatiem Aizputē un Priekulē.

Posted in Dienvidkurzemes novads

Dienvidkurzemes avīze turpmāk visās pastkastēs

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Trīs vakances Dienvidkurzemes novadā

Posted in Dienvidkurzemes novads Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programma 2022.-2027.gadam Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģija līdz 2035.gadam

Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

Notikusi pirmā sabiedriskā apspriešana par tēmu “Dzīves vide un Daba”

Posted in Dienvidkurzemes novads

Priekules vidusskola aicina savam kolektīvam pievienoties krievu valodas skolotāju 7.-12.klasēs uz nenoteiktu laiku no 2022.gada 3. janvāra

Posted in Dienvidkurzemes novads Jaunumi

DIENVIDKURZEMES NOVADA DZIMTSARAKSTU NODAĻA INFORMĒ

Posted in Dienvidkurzemes novads

Paziņojums par projektu iesniegumu pieņemšanu “Sabiedrības virzītās vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” īstenošanai

Posted in Dienvidkurzemes novads

Iestādīts vairāk nekā 100 koku un krūmu

Posted in Dienvidkurzemes novads

Aicina darbā sociālos darbiniekus un sociālās palīdzības organizatorus