Aicina darbā sociālos darbiniekus un sociālās palīdzības organizatorus

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālos darbiniekus darbam ar ģimeni un bērniem Pāvilostā, un Vērgales pagastā (1 amata vieta) un Aizputes pilsētā (1 amata vieta).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai karitatīvajā sociālajā darbā;
 • vēlama iepriekšējā darba pieredze sociālajā darbā;
 •  prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus (arī nestandarta situācijās);
 • labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, prasme veidot sadarbību un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sociālais darbs ar ģimenēm ar bērniem;
 • vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;
 • risku novērtēšana;
 • resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;
 • starpinstitucionālās sadarbības veidošana;
 • darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • mēnešalgu 1093,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālos darbiniekus Kazdangas un Kalvenes pagastā (1 amata vieta), un Cīravas pagastā (1 amata vieta uz noteiktu laiku).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • 2. līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālajā darbā vai 4. kursa sociālās jomas studenti;
 • izpratne par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu;
 • izpratne par personu un dažādu grupu sociālajām vajadzībām;
 •  prasme orientēties normatīvajos aktos un pielietot tos darbā;
 • prasme patstāvīgi organizēt darbu un pieņemt lēmumus;
 • labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, veidot sadarbību un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • sociālais darbs ar dažādām mērķgrupām;
 • vajadzību un sociālo problēmu identificēšana, to risināšana;
 • sociālo gadījumu vadīšana;
 • resursu un pakalpojumu piesaistīšana darba procesā;
 • darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • mēnešalgu no 983,70  līdz 1093,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.

Dienvidkurzemes novada Sociālais dienests aicina darbā sociālās palīdzības organizatoru bijušā Priekules novada teritorijā (1 amata vieta), Pāvilostā un Vērgales pagastā (1 amata vieta), Kazdangas un Kalvenes pagastā (1 amata vieta).

Prasības amata pretendentiem/-ēm:

 • pirmā līmeņa profesionālā augstākā izglītība sociālās aprūpes, sociālās rehabilitācijas vai sociālās palīdzības sniegšanas jomā vai arī studijas sociālajā darbā;
 • labas komunikācijas prasmes, emocionāla noturība, veidot sadarbību un strādāt komandā;
 • labas prasmes darbā ar datoru un biroja tehniku;
 • vēlama B kategorijas vadītāja apliecība.

Galvenie pienākumi:

 • izvērtēt mājsaimniecībā esošo personu sociālo un materiālo situāciju un resursus, aprēķināt sociālās palīdzības pabalstu apmērus;
 • informēt iedzīvotājus par viņu tiesībām uz sociālo palīdzību;
 • apsekot klienta dzīves apstākļus dzīvesvietā;
 • darbs ar vienoto pašvaldības sociālās palīdzības administrēšanas elektronisko sistēmu (SOPA).

Piedāvājam:

 • stabilu atalgojumu un sociālās garantijas;
 • iespējas pilnveidoties, iegūt jaunas zināšanas un pieredzi;
 • mēnešalgu 802,00 eiro (bruto).

Iesniedzamie dokumenti:

 • pieteikuma vēstule;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts;
 • izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas.
   

Dokumentus  sūtīt uz e-pastu: socialais.dienests@dkn.lv līdz 2021. gada 12. novembrim.

Papildus informācija pa tālruni: 26707140.

Reģistrācijas Nr. 40900038078.

Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka pretendentu dati tiks izmantoti tikai atlases vajadzībām.

Sazināsimies ar kandidātiem, kuri būs iekļauti atlases otrajā kārtā.

Vakancei atbilstošākie pretendenti tiks uzaicināti uz darba interviju.

Author: Armands Radzuška