Birka: nekustamais īpašums

Posted in Jaunumi

Informācija par nokavējuma naudas aprēķināšanu nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem

Posted in Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība atkārtotā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Starpgabals pie Teātra ielas 27”, kad. Nr. 6492 006 0037, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., starpgabals 0.0502 ha ar kadastra apzīmējumu 6492 006 0712. Izsole notiek 2021.gada 6. jūlijā, plkst.11.00 Vaiņodes novada pašvaldības kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kroņu ferma”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 002 0115 sastāv no zeme 4.95 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.45 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu “Kalpiņi”, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6454 004 0258 sastāv no zeme 0.2105 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.30 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles Jaunumi

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Dīķu iela 1, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., kad. nr. 6492 006 0167 sastāv no zeme 0.129 ha, kas notiks 2021.gada 6. jūlijā, plkst.10.00 Vaiņodes kultūras nama ēkā, Tirgoņu ielā 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 9.67 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Lauku ganības”, kadastra apzīmējums 6454 004 0193 – 8.5 ha platībā.

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Jaunērgļi”, kadastra apzīmējums 6492 001 0037 – 15.6 ha platībā.