Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:
Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, 2. stāvā 4. kabinetā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks
Sēdes darba kārtība:
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks –
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks –
Finanšu komitejas sēde notiks –
Domes sēžu protokoli.

Author: Mārtiņš