Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:
Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, sēžu zāle 3.stāvā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 26.11.2019. plkst. 15.00
Sēdes darba kārtība:
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks
Finanšu komitejas sēde notiks 19.11.2019. plkst. 15.00
DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Author: Mārtiņš