Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:
Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, 2. stāvā 4. kabinetā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 29.septembrī plkst.15:00
Vaiņodes novada domes sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks –
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks –
Finanšu komitejas sēde notiks – 22.septembrī plkst. 15:00
Domes sēžu protokoli.

Author: Mārtiņš