Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:

Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, sēžu zāle 3.stāvā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 2017.g. 25.maijā plkst. 15.00

Sēdes darba kārtība:

1.Par zemes nomas līguma laušanu

1.1. ….. iesniegums

1.2. …… iesniegums

2.Par zemes nomas līguma pagarināšanu

2.1. …..iesniegums

2.2. ….. iesniegums

2.3. …. iesniegums

2.4. …. iesniegums

2.5…… iesniegums

2.6. ….. iesniegums

3.Par zemes nomas līguma slēgšanu

3.1….. iesniegums

3.2. ….. iesniegums

3.3. ….. iesniegums

3.4. …. iesniegums

4.Par medību tiesību nomas līguma slēgšanu

4.1. SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”

4.2. Mednieku sporta klubs “Vaiņode” iesniegums

5.Par nekustamo īpašumu “…… un …..” nosaukumu maiņu

6.Par nosaukuma piešķiršanu zemes gabaliem

7.Par zemes vienības “…..” nomas tiesību izsoles noteikumu apstiprināšanu

8.Par NĪ “Personīgā palīgsaimniecība Jaunmājas” sadalīšanu.

9.Par adreses piešķiršanu ēkai “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

10.Par NĪ Ceriņu iela…., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., atsavināšanu

11.Par “Auguste …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., dzīvojamo daļu noteikšanu, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu.

12.Par īres līguma laušanu

13.Par dzīvokļa piešķiršanu

14.Par  bāriņtiesa darbinieku ētikas normām

15.Par apdrošināšanu braucienam uz Franciju

16.Par atlaidi sociālā atbalsta centra ” Vaiņode” pakalpojumam

17.Par Vaiņodes internātpamatskolas nolikumu

18.Par atbalstu politiski represēto personu salidojumam

19.Par kustamas mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem

20.Par zemes vienības “Muita Ālupos” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

21.Par zemes vienības „Pie Pakalniem” nomas tiesību izsoles rezultātu apstiprināšanu

22.Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu sasniegumu izvērtēšanas un apbalvošanas nolikumā apstiprināšanu

23.Par Vaiņodes novada pašvaldības 2016. gada Publiskā pārskata apstiprināšanu.

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. 17.maijā plkst. 9.00
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. 17.maijā plkst. 16.00
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.g. 25.maijā plkst. 14:00

DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2013. gada 22. augusts
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Maksis, Maksims, Raivis un Raivo
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: