Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:
Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, 2. stāvā 4. kabinetā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 27.04.2021. plkst. 14.00
Vaiņodes novada domes sēdes darba kārtība
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks – 2021. plkst. 14.00
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks – 2021. plkst. 15.00
Finanšu komitejas sēde notiks – 20.04.2021. plkst. 14.00
Domes sēžu protokoli.

Author: Mārtiņš