Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:

Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, sēžu zāle 3.stāvā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 2018.gada 24. jūlijā plkst. 15.00

Sēdes darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

1.1. personas iesniegums

1.2. personas iesniegums

1.3. personas iesniegums

1.4. personas iesniegums

1.5. personas iesniegums

 1. Par zemes nomas līguma slēgšanu

2.1. personas iesniegums

2.2. personas iesniegums

2.3. personas iesniegums

2.4. personas iesniegums

2.5. personas iesniegums

2.6. personas iesniegums

2.7. personas iesniegums

 1. Par “Kalnu iela 7” nedzīvojamās telpu nomas tiesību izsoles noteikumu projekta apstiprināšanu
 2. Par Celtnieku iela 4-11 nekustamā īpašuma atsavināšanu
 3. Par nekustamā īpašuma Raiņa iela 36-6 domājamo daļu noteikšana, izvērtēšana pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu
 4. Par Vaiņodes internātpamatskolas kreditoru parādu segšanu no pašvaldības budžeta
 5. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas pārdošanas izsoli
 6. Par zemes nomas līguma pagarināšanu
 7. Par zemes nomas līguma slēgšanu personas iesniegums
 8. Par grozījumiem 2018. gada 29. maija Vaiņodes novada domes sēdes lēmumā, protokols Nr. 6., 5.p. “Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā “Vecjeksti”, Embūtes pag., Vaiņodes nov.”
 9. Par zemes ierīcības projekta izstrādi nekustamajā īpašumā „ Vecjeksti”, Embūtes pag., Vaiņodes nov., apstiprināšanu
 10. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Raiņa iela 62-9” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
 11. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Varķes dīķis” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
 12. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Embūtes meži” atsavināšanas izsoles protokola apstiprināšanu
 13. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ķiršu iela 6” , ar kadastra numuru 6492 006 0603, atkārtotas atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu

 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks 2018.g. 10. jūlijā plkst. 14.00
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2018.g. 17. jūlijā plkst. 13.00
Finanšu komitejas kārtējā sēde notiks 2018.g. 17. jūlijā plkst. 15.00

DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2013. gada 22. augusts
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Magda, Magone un Mērija
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: