Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:
Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, 2. stāvā 4. kabinetā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 28.07.2020. plkst. 15.00
Sēdes darba kārtība:
Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks – 14.07.2020. plkst. 14.30
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks – 14.07.2020. plkst. 15.30
Finanšu komitejas sēde notiks – 21.07.2020. plkst. 15.00
Domes sēžu protokoli.

Author: Mārtiņš