Komunālā nodaļa.

Vadītājs: Edgars Auders
Tālrunis: +371 26325657
Vietnieks: Gatis Kauliņš
Tālrunis: +371 28454619
Tālrunis: +371 63464974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv

Komunālās nodaļas nolikums

Komunālā nodaļa informē:
Darba laiks: katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00.
Pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Visus, ar komunālajiem pakalpojumiem saistītos maksājumus pieņem
Vaiņodes pašvaldības ēkā, kasē, Raiņa iela 23a.

Aicinām iedzīvotājus atsaukties uz Vaiņodes komunālās nodaļas lūgumu,
sniegt sev vēlamo rēķinu saņemšanas veidu
(komunālajā nodaļā Brīvības ielā 17, vai norādot savu e-pasta adresi),
lai turpmāk veicinātu saziņu starp komunālo pakalpojuma sniedzēju un iedzīvotājiem.

Paldies par iedzīvotāju sapratni, atsaucību un godprātīgi laikā nomaksātiem komunālo pakalpojumu rēķiniem.