Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”

Adrese: Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3435

Vadītājs: Vita Barakauska

Tālrunis: +371 63464465

Mobilais t.: +371 23205575

E-pasts: sacvainode@vainode.lv

Darba laiks: katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00

Vaiņodes pašvaldības iestādes Vaiņodes sociālais atbalsta centrs ”Vaiņode” Nolikums (.doc)


Sakarā ar ārkārtējo stāvokli valstī, sociālajā atbalsta centrā “Vaiņode” apmeklētāji netiek ielaisti.

Lūgums sazināties ar radiniekiem telefoniski.
Var zvanīt arī uz tālruni: +371 63464465


Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode” ir Dienvidkurzemes novada pašvaldības Sociālā dienesta struktūrvienība, kas nodrošina ar pastāvīgu dzīves vietu, diennakts uzraudzību, atbalstu pašaprūpē un, ja nepieciešams, atbalstu sociālo problēmu risināšanā pensijas vecuma personas un pilngadīgās personas ar II un III invaliditātes grupu ,kuriem ir objektīvas grūtības aprūpēt sevi vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ.

Pakalpojums, prioritārā kārtībā, tiek piešķirts personām, kuras nepārtraukti vismaz vienu gadu uz tiesiska pamata ir deklarējušas savu dzīvesvietu Vaiņodes un Embūtes pagastu administratīvajā teritorijā.

Sociālās aprūpes namā:                                                                     

 • tiek nodrošināta klientu aprūpe, radīti viņiem labvēlīgi dzīves apstākļi;
 • dzīvošanu labiekārtotās istabiņās;
 • sociālo aprūpi, mājas un drošības sajūtu, darbinieku uzmanību, iespēju kontaktēties savā starpā un rast jaunus draugus;
 • klienti tiek nodrošināti ar dzīvojamo platību un sanitārajām telpām, kuru aprīkojums un iekārtojums atbilst klienta vecumam un funkcionālajam stāvoklim;
 • tiek nodrošināta atpūtas telpu pieejamība, kur ir pieejama literatūra, radio un televīzija;
 • organizē aprūpes centra klientiem kultūras un atpūtas pasākumus;

Uzņemšana notiek  pamatojoties uz šādiem dokumentiem:

 1. personas iesniegumu;
 2. ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli. Izziņā norāda funkcionālo spēju traucējumu smaguma pakāpi un medicīnisko kontrindikāciju (plaušu tuberkuloze aktīvajā stadijā, akūtas infekcijas slimības, seksuāli transmisīvās slimības) neesību (veidlapa Nr.027/u);
 3. veselības un darbnespējas ekspertīzes ārstu valsts komisijas  invaliditātes izziņas kopiju (personām ar invaliditāti);
 4. uzrādīto derīgu personu apliecinošu dokumentu (pase, ID karte);
 5. Vaiņodes novada Sociālā dienesta lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību.

Pakalpojuma cena:

512.62 EUR mēnesī