Dienvidkurzemes novada domes deputāti

Aivars Priedols

Aivars Priedols
Dienvidkurzemes novada domes priekšsēdētājs

Aivars Galeckis

Aivars Galeckis
Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks tautsaimniecības jautājumos

Raivis Kalējs

Raivis Kalējs
Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos

Andris Jankovskis
Dienvidkurzemes novada pašvaldības priekšsēdētāja vietnieks izglītības, sociālo un sporta jautājumos

Patricija Andersone

Sandris Bēča

Juris Grasmanis

Andris Jefimovs

Gatis Kalniņš

Dzintars Kudums

Edgars Putra

Andrejs Radzevičs

Inga Ratniece

Raimonds Reinis

Gundars Sisenis

Linards Tiļugs

Laila Urbāne

Jānis Veits

Jānis Vitrups

Komitejas

 • Finanšu komiteja:
  Aivars Priedols, Edgars Putra, Gatis Kalniņš, Raimonds Reinis, Andris Jankovskis, Juris Grasmanis, Jānis Veits, Sandris Bēča, Mārtiņš Grundmanis.
 • Sociālo un veselības jautājumu komiteja:
  Andrejs Radzevičs, Laila Urbāne, Juris Grasmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Attīstības un tautsaimniecības komiteja:
  Andrejs Radzevičs, Dzintars Kudums, Mārtiņš Grundmanis, Edgars Putra, Raimonds Reinis.
 • Izglītības un sporta komiteja:
  Aivars Priedols, Andrejs Radzevičs, Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Andris Jankovskis.
 • Kultūras jautājumu komiteja:
  Linards Tiļugs, Laila Urbāne, Gundars Sisenis, Sandris Bēča, Patricija Andersone.
 • Vides jautājumu komiteja:
  Dzintars Kudums, Edgars Putra, Mārtiņš Grundmanis, Aivars Galeckis, Inga Ratniece.
 • Teritorijas attīstības komiteja:
  Patricija Andersone, Jānis Vitrups, Mārtiņš Grundmanis, Gundars Sisenis, Raivis Kalējs.
 • Piekrastes attīstības komiteja:
  Jānis Vitrups, Gatis Kalniņš, Raivis Kalējs, Andris Jankovskis, Jānis Veits.