Pašvaldības informatīvie materiāli

Vaiņodes novada Vēstis Nr.01/01.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.02/02.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.03/03.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.05/05.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.06/06.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.07/07.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.08/08.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.09/09.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.10/10.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.11/11.2019.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.12/12.2019.g.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz novada_vestis@vainode.lv.
Materiāli kārtējam izdevumam iesniedzami laikā līdz mēneša 28.datumam nosūtot uz novada_vestis@vainode.lv
Informatīvais izdevums iznāk līdz mēneša 7. datumam.
Atbildīgais par izdevumu – Vaiņodes novada tūrisma speciāliste – Ilze Strēle.

2007.- 2018.gadu arhīvs https://failiem.lv/u/p7dv6fqy
Failu arhivēšanai izmantota 7-zip arhivēšanas programma, lejuplādējama šeit https://www.7-zip.org/