Pašvaldības informatīvie materiāli

Vaiņodas Novada Vēstis 2021. gada izdevumi

Vaiņodes novada Vēstis Nr.06/06.2021.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.05/05.2021.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.04/04.2021.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.03/03.2021.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.02/02.2021.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.01/01.2021.g.

Vaiņodas Novada Vēstis 2020. gada izdevumi

Vaiņodes novada Vēstis Nr.12/12.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.11/11.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.10/10.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.09/09.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.08/08.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.07/07.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.06/06.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.05/05.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.04/04.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.03/03.2020.g.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.02/02.2020.g.
Labojums! “Vaiņodes novada vēstis” februāra numura elektroniskajā versijā veikti labojumi zem virsraksta “Saistošie noteikumi” Vaiņodes novada domes pamatbudžeta plānā 2020. gadam.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Vaiņodes novada Vēstis Nr.01/01.2020.g.

Neskaidrību gadījumā rakstīt uz novada_vestis@vainode.lv.
Materiāli kārtējam izdevumam iesniedzami laikā līdz mēneša 28.datumam nosūtot uz novada_vestis@vainode.lv
Informatīvais izdevums iznāk līdz mēneša 7. datumam.
Atbildīgais par izdevumu – Vaiņodes novada tūrisma speciāliste – Ilze Strēle.

2007.- 2019.gadu arhīvs https://failiem.lv/u/6tkjdxc4
Failu arhivēšanai izmantota 7-zip arhivēšanas programma, lejuplādējama šeit https://www.7-zip.org/