Darbinieki


Vaiņodes pagasta pārvalde

Adrese: Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3435.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00
Tālrunis: +371 63464954
E-pasts: dome@vainode.lv
Reģistrācijas Nr.: 90000058625

Norēķinu konti:
A/s SEB banka: LV73UNLA0050014272020 UNLALV2X

Pašvaldība pieņem elektroniski parakstītus dokumentus.

Pārvaldes vadītājsMārtiņš Mikāls
Mob.t.: +371 28631995
E-pasts: martins.mikals@dkn.lv
Pieņemšanas laiks: Otrdienās no plkst. 16:00 -19:00


Darbinieki

VPVKAC klientu apkalpošanas speciālistsMārtiņš Fricsons
Tālrunis: +371 63464954
E-pasts: vainode@pakalpojumucentri.lv
martins.fricsons@dkn.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Dzīvokļu komisijas sekretāreInese Pūlīte
Tālrunis: +371 63407923
E-pasts: inese.pulite@dkn.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Debitoru grāmatvede, kasiereGunita Kroņkalna
Tālrunis: +371 63484914
E-pasts: vainode.kase@.vainode.lv
gunta.kronkalna@dkn.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās no 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Ceturtdienas, piektdienas – nestrādā
Kreditoru grāmatvedeSandra Ikarte
Tālrunis: +371 63464966
E-pasts: gramatvediba@.vainode.lv
sandra.ikarte@dkn.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Bāriņtiesas locekle
(Vaiņodes pagasts, Embūtes pagasts)
Daiga Minka
Tālrunis: +371 63484916
Mob.t.: +371 29343070
E-pasts: daiga.minka@barintiesa.dkn.lv
vainodes.barintiesa@inbox.lv
vainodes.barintiesa@vainode.lv

Darba laiks:
Vaiņodē (novada domes ēkā) –
pirmdienās no 9:00 līdz 12:00,
otrdienās no 15:00 līdz 19:00,
ceturtdienās no 9:00 līdz 12:00.
Ņemot vērā bāriņtiesas darba specifiku,
iepriekš vēlams vienoties par konkrētu laiku,
sazinoties pa tālruni 63484916 vai
e-pastu vainodes.barintiesa@vainode.lv .
Sociālais dienestsSociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem: Aija Pāvelsone
Tālrunis: +371 63484915
Mob.t.: +371 28657503
E-pasts:
vainodesd@inbox.lv
vainodesd@.vainode.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Priekules tūrisma informācijas centra vadītājaIlze Strēle
Tālrunis: +371 63451572
E-pasts: priekule@dienvidkurzeme.lv 
Sporta metodiķisAinārs Pāvils
Mob.t.: +371 22014226
E-pasts: metodikis@.vainode.lv
Datorsistēmu un datortīklu administratorsArmands Radzuška
Tālrunis: +371 63407922
E-pasts:
info@vainode.lv
vainodedsp@.vainode.lv
armands.radzuska@dkn.lv

Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
ElektriķisViesturs Legzdiņš
Mob.t.: +371 26547294
E-pasts: legzdins.viesturs@inbox.lv
Ceļu un grants karjera pārzinisKaspars Ķauķis
Mob.t.: +371 26428438Embūtes un Kalvenes pagastu apvienības pārvalde

Adrese: Uzvaras iela 6, Vībiņi, Embūtes pag., Dienvidkurzemes nov., LV-3436.
Darba laiks: No 8:30 līdz 17:00.
Tālrunis: +371 63453599

Pārvaldes vadītājsOļegs Jurjevs
Mob.t.: +371 28349654
E-pasts: olegs.jurjevs@dkn.lv
Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Embūtes pagasta bibliotēkas vadītājaIndra Fjodorova
Tālrunis: +371 63453599
E-pasts: embutes.b@vainode.lv
Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
KaseKasiere – uzskaitvede: Indra Pāvila
Tālrunis: +371 63453599
Darba laiks:
Pirmdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:30 līdz 17:00,
otrdienās no 8:30 līdz 19:00,
piektdienās no 8:30 līdz 14:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.
Maksājumus pieņem līdz plkst. 15.30!
Sociālais darbinieksTālrunis: +371 63453586
Pieņem apmeklētājus:
no 01.02.2015, katru otro un ceturto otrdienu no plkst. 09:00 līdz 12:30.
Bāriņtiesas darbinieksTālrunis: +371 63484916
Mob.t.: +371 29343070
E-pasts: vainodes.barintiesa@vainode.lv
Pieņem apmeklētājus:
iepriekš vienojoties par konkrētu laiku, sazinoties pa tālruni vai e-pastu.
Embūtes tūrisma informācijas centrsMob.t. informācijai:
Dina Ziemele +371 26632134,
Ingūna Ziemele +371 25417962
E-pasts:
embutes.tic@inbox.lv
embutes.tic@vainode.lv
Adrese: Embūte – 1, Embūtes pag., Dienvidkurzemes nov.
Darba laiks:
P., O.: —
T., C., P., S., Sv.: 10:00 – 17:00Vaiņodes pašvaldības iestādes

Komunālā nodaļaVadītājs: Edgars Auders
Mob.t.: +371 26325657
Vietnieks: Gatis Kauliņš
Mob.t.: +371 28454619
Tālrunis: +371 63464974
E-pasts: komunala.nodala@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.

Brīvības ielā 17, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.

Visus, ar komunālajiem pakalpojumiem saistītos maksājumus pieņem
Vaiņodes pašvaldības ēkā, kasē, Raiņa iela 23a.
Vaiņodes vidusskolaSkolas direktors: Zigmunds Mickus
Adrese:
Avotu iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Tālrunis: +371 63464423
Kancelejas tālrunis: +371 63464226
E-pasts:
vvskola@inbox.lv
vainodes.vs@vainode.lv
Mājas lapa: www.vvskola.lv
Pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte”Vadītāja: Irina Jonuša
Adrese:
Kalna iela 2a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
E-pasts: zilite@vainode.lv
Tālrunis: +371 6 34 64292
Mob.t.: +371 29492099
Vaiņodes mūzikas skolaDirektore: Gunita Riežniece
Adrese:
Tirgoņu iela 21a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Tālrunis: +371 63464888
Mob.t.: +371 26046101
E-pasts: vainodes.ms@vainode.lv
Mājas lapa: www.vainodesmsk.lv
Kultūras namsMetodiķe: Daiga Tihomirova
Adrese:
Tirgoņu 23, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Tālrunis: +371 63464171
Mob.t.: +371
E-pasts: kulturasnams@vainode.lv
Vaiņodes pagasta bibliotēkaVadītāja: Lienīte Rozenbaha
Adrese:
Raiņa 1a, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Tālrunis: +371 63464243
E-pasts: biblioteka@vainode.lv
Darba laiks:
Pirmdienās no 13:00 līdz 17:00
O, T, C, P no 9:00 līdz 17:00.
Sestdienās no 9:00 līdz 13:00.
Vaiņodes pašvaldības depo garāžasAdrese:
Raiņa iela 4, Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Tālrunis: +371 63464201
Mob.t.: +371 29433401
MežziņiNormunds Vārna,
Mob.t.: +371 26596136,
Vitauts Pragulbickis
Mob.t.: +371 29184523
Adrese:
Brīvības iela 17 (2.stāvs) Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov.
Sociālais atbalsta centrs “Vaiņode”Vadītāja: Vita Barakauska
Adrese:
Raiņa iela 41, Vaiņode, Vaiņodes pag.,Dienvidkurzemes nov., LV-3435
Tālrunis: +371 63464465
Mob.t.: +371 23205575
E-pasts: sacvainode@vainode.lv
Darba laiks:
katru darba dienu no 8.30 līdz 17.00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.