Publiskajai apspriešanai tiek nodoti Liepājas un Dienvidkurzemes novada attīstības dokumenti, kas iezīmē novada virzību nākamajos gados.

Attīstības plānošanas dokumenti iezīmē novada virzību nākamiem gadiem, tāpēc īpaši svarīgi panākt sabiedrības iesaisti un gala redakcijā iekļaut darbības un investīciju projektus, kas ir svarīgi ikvienam no mums, darbības, kas kopumā veicina novada attīstību un ir vērstas uz cilvēka labklājības stiprināšanu, drošības izjūtas, piederības, un visaptverošiem mehānismiem, kas veido pieejamu primāri nepieciešamo pakalpojumu tīklojumu visā novada teritorijā.

Šie ir pirmie kopīgās teritorijas attīstības plānošanas dokumenti, kas izstrādāti administratīvi teritoriālās reformas rezultātā, sadarbojoties Liepājas valstspilsētai un jaunizveidotajam Dienvidkurzemes novadam.

Dokumentu 1. redakcija, kas ir kopējs darba materiāls, ko uzlabosim publiskās apspriešanas laikā, pieejama jau šobrīd: www.liepaja.lv un visās bijušo novadu tīmekļa vietnēs (www.grobinasnovads.lvwww.aizpute.lvwww.priekulesnovads.lvwww.nica.lvwww.durbe.lvwww.pavilosta.lvwww.vainode.lvwww.rucava.lv) sadaļā Dienvidkurzemes novads/Attīstība.

Tālāko tekstu lasiet šeit => http://grobina.lv/index.php?option=com_content&view=article&id=3664:attstbas-plnoanas-dokumentu-publisk-apsprieana-&catid=313:attistiba&Itemid=404

Author: Armands Radzuška