3.Latvijas Lauku kopienu parlaments “Visai Latvijai jādzīvo!” notiks no 15. līdz 18.jūnijam Kandavā

 … apliecinot Latvijas lauku iedzīvotāju un lauku teritoriju mērķtiecību un radošumu, profesionalitāti un sirsnību, spēju sniegt pievienoto vērtību visas Latvijas attīstībai un ietvert būtisku daļu no Latvijas nākotnes. Ja Jūs piesakieties šim pasākumam, lūdzu

Kurzemē ir noslēgusies bērnu aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana.

16.05.2017. Kurzemē noslēgusies bērnu aprūpes centros dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana Kurzemē ir noslēgusies bērnu sociālās aprūpes centros (bērnu namos) dzīvojošo bērnu individuālo vajadzību izvērtēšana, kas tika veikta projekta “Kurzeme visiem”

Nometnes Vaiņodē

Vaiņodes Mūzikas skola uzņem jaunus audzēkņus 26.maijā plkst. 17.00

Piedāvājam apgūt: Klavierspēli Akordeonspēli Vijoles spēli, Ģitāras spēli Pūšamo instrumentu – flautas,klarnetes,saksofona spēli Vokālo mūziku – kora klasi   Interešu izglītības programmās pieteikties 1. septembrī Mūsdienu ritma grupa Māksla Bērnu vokālā

Vaiņodes Mūzikas skolas pasākumi maijā

Mūzikas skolas audzēkņi no 3.05. līdz 7.05.dodas kārtējā koncertbraucienā uz Zviedriju. Šoreiz esam sagatavojuši labu un interesantu koncerta programmu. Kopumā mums paredzēti 5 koncerti dažādās vietās. Par mums rūpēsies kā parasti Latvijas draugu organizācija Letlands

Bērnu vokālajā studijā – konkurss  Cālis 2017.

Vaiņodes Mūzikas skolas Bērnu vokālajā studijā dziedāt prasmi, dažādu ritmu instrumentu spēli (zvaniņus, kociņus, akmentiņus, svilpavniekus, ksilofonus u.c.) un koordinācijas vingrinājumus apgūst 20 dziedātāji vecumā no 3 – 7 gadiem. Nodarbībās dziedātāji mācās dziedāt

Pašvaldību vēlēšanas 2017.

Balstiesīgo personu skaits Vaiņodes novadā uz 2017.gada 3.februāri – 1947. Vēlēšanu tiesības nosaka Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 5.pants: (1)Latvijas Republikā tiesības vēlēt domi ir: Latvijas pilsonim; Eiropas Savienības pilsonim, kurš nav

2017. g. 4.maijā ozolu stādīšanas akcija “Apskauj Latviju!” Vaiņodes novadā – attēli, foto I.Strēle

Vaiņodes stacijas laukumā Pie Vaiņodes pirmās vidusskolas Vībiņos

Ir filma beigusies, bet dzīve vēl nav galā…

Šogad Žetonu vakars 31.martā bija kā iesākums turpmākajiem gadiem ar vienotu skolas simbolu – Vaiņodes vidusskolas žetongredzenu. Pašu skolēnu un skolotāju izdomātu un dizainētu. “Ir filma beigusies, bet dzīve vēl nav galā…” Šāds bija vakara moto.

Zīlītei – 30

 …Sensenos laikos, tai tālajā 1987.gadā, kad putni jau bija modušies dzima jauna karaļvalsts, kuru nosauca par bērnudārzu ”Zīlīte”! Ir pagājuši 30.gadi un mazās” zīlītes” salidoja Vaiņodes kultūras namā, lai visus iepriecinātu ar jautru putnu

Vaiņodes novada vēstis – 2017.g. 05. numurs

Visi numuri ir šeit

4. maijā ozolu stādīšanas akcija “Apskauj Latviju” Vaiņodes novadā

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā akcijā “Apskauj Latviju” 45 pierobežas novados tika iestādīti simtgades ozoli. Akcija “Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību

Uzmanību! Pārcelts laiks putnu un tauriņu vērošanas pārgājieniem!

Iepriekš izsludinātajiem dabas vērošanas pārgājieniem Vaiņodes novadā mainīts norises laiks, informē bioloģijas eksperts Ritvars Rekmanis. Putnu un tauriņu vērošana Embūtē no 13. maija pārcelta uz 8. jūliju, Vaiņodē no 14. maija pārcelta uz 9. jūliju. Vaiņodes novada

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A- 9 kad. Nr. 6492 900 0198

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu,  Tirgoņu iela 29A- 9 kad. Nr. 6492 900 0198, kas atrodas  Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. Nekustamais īpašums sastāv no vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 43 kvm,

Uzņēmēji aicināti palīdzēt  Vaiņodes  novada skolēniem tikt pie unikāla dizaina dienasgrāmatām!

Veicināt skolēnos radošo domāšanu, ļaujot viņiem pašiem veidot savas skolas tēlu – ar šādu mērķi gan Vaiņodes, gan citos Latvijas novados šobrīd tiek īstenots projekts „Dienasgrāmata 2017”. Kā skolēni šo savas skolas tēlu veido? Vaiņodes novada skolas, kuras piedalās

Vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par vasaras brīvlaikā strādājošu skolēnu

Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) atgādina, ka vienam no vecākiem ir tiesības saglabāt nodokļa atvieglojumu par bērnu, kurš ir vecumā līdz 19 gadiem un mācās vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iestādē, ja tas strādā vasaras

Vaiņodes novada pašvaldība izsludina iepirkumu “Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās”, identifikācijas Nr. VND 2017/7  CPV iepirkumu klasifikatora kods 45000000-7  (galvenais priekšmets).

Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi,-remontdarbu veikšana četrās Vaiņodes novada pašvaldībai piederošajās ēkās. Pasūtītājs ir Vaiņodes novada pašvaldība; Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.  90000059071; Juridiskā adrese: Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads,

Aptauja par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti

Labklājības ministrijai ir svarīgi noskaidrot viedokli par asistenta pakalpojumiem pašvaldībā cilvēkiem ar invaliditāti, tāpēc veicam šo personu aptauju. Lūgums rast iespēju Jūsu novada pašvaldību mājaslapās ievietot elektronisko aptaujas anketu:

Aicinājums iedzīvotājiem iesūtīt deputātu kandidātiem jautājumus tv priekšvēlēšanu diskusijām, kuru ieraksti būs no 28.04.-1.05.2017.

Esi aktīvs un uzdod savu jautājumu deputātu kandidātiem! Tuvojas pašvaldību priekšvēlēšanu diskusiju raidījumu „Novadi izvēlas” ieraksti televīzijā. Diskusijās deputātu kandidātiem tiks uzdoti arī iedzīvotāju jautājumi. Savus jautājumus Aizputes, Rucavas, Priekules un

Izsolē ar augšupejošu soli tiek pārdota Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā kustamā manta automašīna FORD TRANSIT, reģ. Nr. FS 3115.

Izsoles sākumcena EUR 576 (tai skaitā PVN). Izsole notiek 16.05.2017. plkst. 11 oo. Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit (.doc).

Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Teritorijas labiekārtošanas darbi tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.” identifikācijas Nr. VND 2017/6, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7

Vaiņodes nov. pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu Tirgoņu iela 29A – 9, kad. Nr. 6492 900 0198

Vaiņodes novada pašvaldība mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nodod atsavināšanai Nekustamo īpašumu, kad. Nr. 6492 900 0198, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., vienistabu dzīvokļa ar kopējo platību 43 kvm, un pie dzīvokļa īpašuma piederošām 34/1000 kopīpašuma

Pašvaldību vēlēšanas 2017 – līdz 4.maijam Vaiņodes novadā tiek pagarināts kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņš

Pamatojoties uz CVK 2017.gada 25.aprīļa lēmumu Nr.13 “Par kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņu pagarināšanu”, Vaiņodes novadā tiek pagarināts kandidātu sarakstu pieņemšanas termiņš līdz 2017.gada 4.maijam. Kandidātu sarakstus jāiesniedz Vaiņodes novada vēlēšanu

CVK lēmums par kandidātu sarakstu iesniegšanas termiņa pagarināšanu

Lēmums (.pdf)

“Kurzeme visiem” aktualitātes

11.04.2017. Kurzemes iedzīvotāji saņem sabiedrībā balstītus pakalpojumus Līdz 31.03.2017. jau sešas ģimenes, kurās aug bērni ar invaliditāti/funkcionāliem traucējumiem, un viena pilngadīga persona ar garīga rakstura traucējumiem saņēmušas projekta „Kurzeme visiem”

“Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND 2017/5 CPV iepirkumu klasifikatora kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne). Iepirkuma 1. un 2. daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Lignum

Kā pareizi šķirot atkritumus?

Atkritumu šķirošana ir veids, kā ikviens Vaiņodes novada iedzīvotājs var rūpēties par dabas resursu taupīšanu, jo pareizi sašķiroti atkritumi tiek pārvērsti ražošanas izejvielās, kas ir izmantojamas atkārtoti. Tādējādi mazāk atkritumu nonāk atkritumu noglabāšanas

Jaunsargu vienību kontrolmācības

Pavasara brīvdienu beigās – 18. un 19. martā mūsu skolā norisinājās kaprāļa Andra Ceriņa jaunsargu vienību kontrolmācības. Tajās piedalījās vairāk nekā 50 jaunsargi no Vaiņodes, Gramzdas, Sikšņiem, Rucavas un Nīcas. Pirmajā dienā pirms pārējo ierašanāsmūsu

Dziesma par Vaiņodes novadu – Vaiņodi, Embūtes senleju, Lielbātas avotu, kuršiem, Induļa un Ārijas teiku un citām teiksmainām vietām.

Dziesmas autors – EgA, vokāls – Igo, aranžija/taustiņinstrumenti – Guntars Mucenieks (r/a ZVANI), sitamie instrumenti – Gundars Lintiņš (r/a ZVANI), bass – Aivars Vīksna (r/a ZVANI), ģitāras – Henrijs Eduards Mucenieks (r/a ZVANI), Skaņu ieraksts un

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana

Deputātu kandidātu sarakstu iesniegšana 2017.gada 3.jūnija pašvaldību vēlēšanām notiks no 2017.gada 14.aprīļa līdz 24.aprīlim (ieskaitot). Sarakstu iesniedzējus lūdzam ņemt vērā, ka 14., 15., 16. un 17.aprīlis ir Lieldienu brīvdienas. Par iespēju iesniegt kandidātu

„Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā”

Šā gada otrajā pusgadā, kad būs beidzies putnu ligzdošanas laiks, Embūtē, Joda dambī tiks realizēti būvniecības darbi projekta ietvaros. Projekta „Antropogēno slodzi mazinošas infrastruktūras izbūve un rekonstrukcija dabas parka „Embūte” teritorijā” mērķis ir mazināt

Traktortehnikas apskate Vaiņodes novadā, 2017. gadā.

Vaiņodē (Vienības iela 6) 26.04.2017. plkst. 10:30 24.05.2017. plkst. 11:30 Vībiņos (Kalnu iela 4) 19.04.2017. plkst. 10:30 24.05.2017. plkst. 10:30

Embūtes tūrisma informācijas centra darba laiks no 01.04.2017.

Pirmdienas, otrdienas: — Trešdienas, ceturtdienas, piektdienas, sestdienas, svētdienas: 10:00 – 17:00 Ja vēlaties apmeklēt centru citā laikā sazinieties pa info tālruņiem. Info tālrunis: Dinai – 26632134, Ingūnai – 25417962 e-pasts:

Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Teritorijas labiekārtošanas darbi tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.” identifikācijas Nr. VND 2017/6, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7

Pašvaldību deputātu kandidātu sarakstu iesniedzējiem!

Skatīt pielikumu (.pdf)

Kurzemē sākta sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu sniegšana  projekta „Kurzeme visiem” ietvaros

INFORMĀCIJA PLAŠSAZIŅAS LĪDZEKĻIEM 20.03.2017. Kurzemes pašvaldībās sākta sabiedrībā balstīto sociālo pakalpojumu sniegšana pilngadīgām personām ar  garīga rakstura traucējumiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Lai palielinātu Kurzemes

Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Izsludināts atkārtoti, 23.03.2017. Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana” identifikācijas Nr. VND 2017/4, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7 (galvenais priekšmets).

Par apgrūtinātiem braukšanas apstākļiem un šķīdoni uz valsts ceļiem, kā arī par apzinātu ceļa bojāšanu…

… aicinām informēt Satiksmes informācijas centru pa bezmaksas diennakts tālruni 8000 5555 vai uz e-pastu: sic@lvceli.lv.

Svarīgi! Ērču potes Vaiņodē.

2017.gadā Vaiņodes novadā deklarētajiem bērniem no 1.gada līdz 18.gadu vecumam tiek nodrošināta bezmaksas ērču encefalīta pote. Ja vēlaties vakcinēt savus bērnus, lūdzu sazinieties ar savu ģimenes ārstu vai medicīnas māsu. Ģim. ārsts Daiga Pūpola – telefons kabinetā

Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, informē, ka  atbilstoši iepirkuma „Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības

 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Maksis, Maksims, Raivis un Raivo
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: