Kurzemē sāk īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem

Veselības ministrija Kurzemes reģionā uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi un atbalstu ģimenēm nodrošinās īpaši izveidota speciālistu komanda.

Pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu” ilgs 12 mēnešus, un plānots, ka aprūpi un atbalstu šajā periodā saņems vismaz 150 pieauguši pacienti, kā arī viņu ģimenes. Liepājā un Dienvidkurzemes novadā šo palīdzību nodrošinās SIA “Magnum Social&Medical Care”. Visu pakalpojumu izmaksas tiks pilnībā segtas no ES fondu līdzekļiem un valsts budžeta līdzfinansējuma. Pretendēt uz aprūpi var pacienti, kuri ir saņēmuši konsīlija slēdzienu par paliatīvi aprūpējama pacienta statusu.

Speciālistu komanda: koordinators, ārsts, ārstu palīgs, fizioterapeits, psihologs, sociālais darbinieks, kapelāns, nodrošinās atbalstu paliatīvās aprūpes pacientam un viņa ģimenei visu diennakti, gan dodoties uz mājām, gan sniedzot attālinātas konsultācijas, gan nodrošinot pakalpojumus ambulatori. Pacientiem plānots sarūpēt arī tehniskos palīglīdzekļus.

Pilotprojekta mērķis ir sniegt visaptverošu aprūpi tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, pamatojoties uz klīnisko izvērtējumu un ģimenes izvēli. Ja pacientam nav paliatīvi aprūpējama pacienta statuss, koordinators līdzdarbosies pacienta nosūtīšanā uz konsīliju Liepājas reģionālajā slimnīcā.

Uzziņai

Pieteikties pa tel. 8882 (Kristiāns Dāvis),

e-pasts: kristians@msmc.lv.

Sagatavojusi:

Barbara Ālīte

Sabiedrisko attiecību speciāliste

VM Ārstniecības personu piesaistes darbam reģionos projekta nodaļa

t.67876040; epasts: barbara.alite@vm.gov.lv

Author: Armands Radzuška