Iestādīts vairāk nekā 100 koku un krūmu

Projekta “Meža dienas 2021” ietvaros Dienvidkurzemes novada teritorija papildināta ar vairāk nekā 100 jauniem koku un krūmu stādiem.

Šī gada septembrī un oktobrī  veiksmīgi norisinājies projekts “Meža dienas 2021” – tā ietvaros Dienvidkurzemes novada teritorijā vairāki parki ir papildināti ar jauniem stādījumiem, labiekārtotas teritorijas un notikuši vērtīgi izglītojoši pasākumi novada iedzīvotājiem – dažāda vecuma grupām par meža/parku apsaimniekošanu. Šī gada “Meža dienas” moto bija: “Veidosim daudzveidīgu Latviju un tīkamu tās ainavu!”.

Projekta ietvaros paveiktais

Praktiskie darbi:

 • Misiņkalna dabas parkā Aizputē, Raibās muižas parkā Durbē, Dubeņu parka teritorijā Grobiņas pagastā, Bišu Dzeņa labirinta parkā Saraiķos, Kalētu mežaparkā “Priediens” un Rucavas Arboretumā kopskaitā iestādīti vairāk nekā  100 dažādi koku un krūmu stādi;
 • Rucavas Arboretumā pie estrādes labiekārtota teritorija ar 3 galdiem un 6 soliem;
 • Misiņkalna dabas parkā Aizputē izgatavoti un uzstādīti desmit dažāda veida un izmēra  informācijas stendi. Informācijas stendos paredzēts izvietot taku kartes, informāciju putnu vērotājiem, orientēšanās poligona pieejas kodu un citu saistītu tūrisma informāciju. Stendi izgatavoti atbilstoši Īpaši aizsargājamo dabas teritoriju vienotā stila vadlīnijām;
 • Bišu Dzeņa labirinta parkā Saraiķos izgatavots un uzstādīts informatīvais stends, un Saraiķu nosaukuma zīme;
 • Kalētu mežaparkā “Priediens” papildināta informācija par parkā esošajām skulptūrām uz 25 norādes zīmēm, pie “Skumjo meiteņu lapenes” izveidots un uzstādīts ainavai pielāgots “Priediena grāmatu namiņš”, kurā atrodas grāmatas un citi izzinoši materiāli par dabu dažāda vecuma grupu interesentiem. Tādējādi cilvēki, atpūšoties mežaparkā, papildus var iegūt vērtīgu informāciju par dabu.

Izglītojošie semināri un lekcijas:

 • 17. septembrī Lieģu mežā (Tadaiķu pagastā Dienvidkurzemes novadā) notika izglītojošs seminārs par ēdamām un neēdamām sēnēm. Semināru organizēja Meža konsultāciju pakalpojumu centrs (Dienvidkurzemes nodaļa, Grobiņas nodaļa, Dienvidkurzemes nodaļas mežsaimniecības konsultante Agrita Šēnberga). Dalībniekiem bija iespēja praktiski piedalīties sēņu meklēšanā, atpazīšanā un ievākšanā dabā. Noslēgumā bija savākto sēņu izstāde. Bagātīgi izzinošo izglītojošo semināru vadīja Inita Daniele;
 • 27. septembrī ar izglītojošu lekciju “Meža kopšana, koku nozīme ainavā, ainavu attīstība Grobiņā, ainavu arhitektūra un plānošana, ainavu arhitekta profesija karjeras kontekstā” Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās ainavu arhitekte Dinija Feldmane. Lekcija notika 8. un 11. klašu skolēniem;
 • 1. oktobrī Kazdangas muižā norisinājās Latvijas Mežu Sertifikācijas padomes rīkotais seminārs “Latvijas meža resursu ilgtspējīga izmantošana. Koku ieaudzēšana un audzēšana dažādos zemes lietojuma veidos – ieguldījums Latvijas bioekonomikā”.
 • Bišu Dzeņa labirinta parkā Saraiķos pēc stenda uzstādīšanas notika diskusijas brīvā sarunu veidā par tēmu – “Pazīsti savu mežu!”;
 • Kalētu mežaparkā “Priediens” mežzinis informēja par meža nozares nozīmību un statistikas datiem, kā arī meža platībām Dienvidkurzemes novadā, salīdzinot ar Latviju. Dalībnieki uzzināja par koku sugu īpatnībām, meža stāviem un to savstarpējo mijiedarbību. Tika saņemti vērtīgi padomi, ko nepieciešams ņemt līdzi, ejot mežā, kā neapmaldīties un pēc kā vadīties, lai sasniegtu konkrēto galamērķi;
 • 15. oktobrī Rucavas Arboretumā – Rucavas centra stādījumi – norisinājās izglītojošs pasākums, kurā piedalījās Rucavas pamatskolas audzēkņi no 1. līdz 9. klasei. Ņemot vērā valstī noteiktos epidemioloģiskos ierobežojumus, skolēni tika sadalīti darbam grupās. A/S “Valsts meži” pārstāvis Kārlis Altītis stāstīja par mežu kopšanas specifiku un mežu nozīmi mūsu ikdienā, par mežu izciršanas noteikumiem un sekām. Ikviens varēja saņemt atbildes uz sev interesējošiem jautājumiem. Vecāko klašu audzēkņi iestādīja 10  priedītes pie skolai līdzās esošās kailcirtes.

Kopīgais darbs “Meža dienas 2021” ietvaros paveikts, turpinot pirms vairākiem gadiem iesākto Latvijas Pašvaldību savienības tradīciju, ar mērķi padarīt Latviju krāšņāku ar koku stādījumiem un/vai mazo koka arhitektūras objektu izvietošanu parkos un izglītojošiem pasākumiem par mežu apsaimniekošanu.

Projektu “Meža dienas” finansē Meža attīstības fonds. Kopējais ieguldījums 2021. gadā projekta ietvaros Dienvidkurzemes novadā – 4300 eiro.

Ļoti ceram, ka arī nākošajā gadā projekts turpināsies un projekta “Meža dienas” ietvaros varēsim pilnveidot Dienvidkurzemes teritoriju un rīkot vērtīgus izglītojošus pasākumus iedzīvotājiem.

1. Misiņkalna dabas parkā Aizputē izgatavoti un uzstādīti desmit dažāda veida un izmēra informācijas stendi, kuros izvietot taku kartes, informāciju putnu vērotājiem, orientēšanās poligona pieejas kodu un citu informāciju.
2. Dubeņu parkā Grobiņas pagastā stādījumi papildināti ar krāšņiem rododendriem un citiem stādījumiem – tas ir vērtīgs papildinājums iepriekšējo gadu Meža dienu ietvaros paveiktajam.
3. Tadaiķu pagasta Lieģu mežā notika izglītojošs seminārs par ēdamām un neēdamām sēnēm. Dalībniekiem bija iespēja praktiski piedalīties sēņu meklēšanā, atpazīšanā un ievākšanā.
4. Pēc lekcijas un praktiskās sēņu lasīšanas notika savākto sēņu izstāde.
5. Zentas Mauriņas Grobiņas vidusskolā viesojās ainavu arhitekte Dinija Feldmane, 8. un 11. klašu skolēnus meža kopšanu, koku nozīmi ainavu veidošanā un ainavu arhitekta profesiju.
6. Rucavas Arboretumā Rucavas pamatskolas audzēkņi kopā ar a/s “Valsts meži” pārstāvi Kārli Altīti uzzināja par mežu kopšanas specifiku un mežu nozīmi mūsu ikdienā, par mežu izciršanas noteikumiem un sekām.
7. Vecāko klašu audzēkņi Rucavā pie skolai līdzās esošās kailcirtes iestādīja 10 priedītes.
8. Bišu Dzeņa labirinta parkā Saraiķos izgatavots un uzstādīts informatīvais stends, un Saraiķu nosaukuma zīme.

Author: Armands Radzuška