Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, informē, ka  atbilstoši iepirkuma „Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (VND-2017/9) rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma 1. daļā “Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Ozoliņi- Bieranti- Ošlapiņas”pārbūve”- SIA “Saukumi”, reģistrācijas Nr. 40103585472, Vienības iela 44A, Kuldīga, Kuldīgas novads, LV 3301. Līgumcena EUR 87 942.19

Iepirkuma 2. daļā “Vaiņodes novada pašvaldības Vaiņodes pagasta teritorijā esošā autoceļa “Krieviņi- Lāčplēši- Auguste” pārbūve”- SIA “Ceļu, tiltu būvnieks”, reģistrācijas Nr. 40103019682, Cukura iela 38A, Liepāja, LV 3402. Līgumcena EUR 344 533.16

Lēmums (.pdf)

Līgums SIA “Saukumi” (.doc)

Līgums SIA “Ceļu, tiltu būvnieks” (.doc)

Author: Armands Radzuška