Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, informē, ka  atbilstoši iepirkuma „Vaiņodes novada pašvaldības grants ceļu pārbūve Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) un Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros” (VND-2016/14) rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents Piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) Izvēles pamatojums
1.daļa “Ozoliņi-Bieranti-Ošlapiņas” SIA „Saldus ceļinieks” 83 631,47 Viszemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām
2.daļa “Ozoliņi-Jaunvītoliņi” SIA „Saldus ceļinieks” 67 750,56 Viszemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām
3.daļa: “Krieviņi- Lāčplēši-Auguste” SIA „Saldus ceļinieks” 294 131,26 Viszemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām
4.daļa: “Dēsele-Jaunšķieri” SIA „Aizputes ceļinieks” 15 188,17 Viszemākās cenas piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām

Kopējā līgumu summa  EUR 460 701.46

Līgumi tiks slēgti pēc finansējuma piešķiršanas no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA).

 

Lēmums (.doc)

iepirkuma 1. 2. un 3. daļā uzvarējušais pretendents SIA “Saldus ceļinieks” atteicās no līguma slēgšanas sakarā ar materiālu cenu radikālu pieaugumu, Vaiņodes novada domes iepirkumu komisija pieņēma lēmumu iepirkuma 1. un 3. daļā iepirkumu pārtraukt un uz šīm daļām izsludināt jaunu iepirkumu šā paša projekta ietvaros. Iepirkuma 2. daļā līguma slēgšanas tika piedāvātas nākamajam pretendentam ar zemāko cenu, SIA “Aizputes ceļinieks”, ar kuru tika noslēgts būvniecības līgums par summu 75 314.86 euro bez PVN

 

Sēdes protokols (.pdf)

Līgums par iepirkuma 2. daļu (.doc)

Līgums par iepirkuma 4. daļu (.doc)

 

Author: Armands Radzuška