Izlabots ar pareizo pielikumu. Iepirkuma “PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM” rezultāts

Vaiņodes novada pašvaldība (Raiņa iela 23A, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV- 3435;Tālr. 63464954, fakss 63407924.) paziņo, ka iepirkumā “PERSONAS DATU AIZSARDZĪBAS SPECIĀLISTA PAKALPOJUMI VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBAS IESTĀDĒM”, identifikācijas Nr. VND 2018/3, par uzvarētāju atzīts un Līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Sertifikācijas centrs”, reģ. Nr. 40103527277,  Lubānas iela 150 B, Rīga, LV-1021.

Līgumcena EUR 13 940.00 bez PVN

Lēmums (.doc)

Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška