Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” (VND-2016/9)

Vaiņodes novada dome informē, ka  atbilstoši iepirkuma „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm” (VND-2016/9) rezultātiem, līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma daļa Nr.2 „Svaiga, nesaldēta cūkgaļa un liellopu gaļa un svaigās cūkgaļas produkti” SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Iepirkuma daļa Nr.3 „Olas” SIA “ADS Baltic”
Iepirkuma daļa Nr.4 „Saldēta putnu gaļa, subprodukti” SIA “Rēzeknes gaļas kombināts”
Iepirkuma daļa Nr.5 „Zivis un zivju izstrādājumi” SIA “KABULETTI FRUIT”
Iepirkuma daļa Nr.6 „Augļi, ogas, dārzeņi” SIA “LAKI FRUIT”
Iepirkuma daļa Nr.7 „Bakaleja un citi pārtikas produkti” SIA “ADS Baltic”
Iepirkuma daļa Nr.8 „Maize” A/S “LPB”
Iepirkuma daļa Nr.10 „Saldēti pārtikas produkti” SIA “KABULETI FRUIT”
Iepirkuma daļa Nr.11 „Latvijā audzēti produkti” Vaiņodes vidusskolai SIA “ADS Baltic”
Iepirkuma daļa Nr.12 „Latvijā audzēti produkti” PII „Zīlīte” SIA “ADS Baltic”
„Iepirkuma daļa Nr.13 Latvijā audzēti produkti” SAC „Vaiņode” SIA “ADS Baltic”

Kopējā līgumu summa  EUR 32701.28

Lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška