Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība (VND 2016/2)

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā “Vaiņodes novada pašvaldības autoceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” CPV iepirkumu klasifikatora kods: 71320000-7 (galvenais priekšmets ), līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Projektēšanas Birojs AUSTRUMI”, reģ.Nr 42403019889, Atmodas 19-349, Jelgava, LV-3007. Līgumcena EUR 10800 bez PVN.

Iepirkumu komisijas lēmums. (.doc)

Noslēgtais līgums.

Author: Armands Radzuška