“Bērnu rotaļu aprīkojuma uzstādīšana Vaiņodē.”

Identifikācijas Nr. VND 2016/6/LEADER  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7 (galvenais priekšmets). CPV 37535200-9 (papildpriekšmets). Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi,- bērnu rotaļu laukuma elementu piegāde un uzstādīšana Par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “Jūrmalas Mežaparki”, reģ.Nr.40003483845, Garkalnes iela 1, Jūrmala, LV-2011. Piedāvātā līgumcena EUR 24 723,68 bez PVN.

Lēmums. (.doc)

Author: Armands Radzuška