“Vaiņodes ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.”

Identifikācijas Nr. VND 2016/7/LEADER  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000-7 (galvenais priekšmets). Iepirkuma priekšmets ir būvdarbi, – Vaiņodes novada ugunsdzēsēju depo ēkas rekonstrukcijas 1. kārta.

Par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Liepājas Celtnieks”, reģ.Nr.42103042443, Radio 12/14, Liepāja, LV-3401.

Piedāvātā līgumcena EUR 41 265,47 bez PVN

Lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška