Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana.

Vaiņodes novada dome paziņo, ka  iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Vaiņodes mūzikas skolas fasādes vienkāršota atjaunošana” identifikācijas Nr. VND 2017/4, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7 (galvenais priekšmets) Līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “MK Būvniecība”, Reģ Nr. LV 42103060985, Juridiskā adrese:  Lauku iela 31 / 35, Liepāja, LV-3411

Līguma summa 36 201,77 EUR bez PVN

Lēmums (.doc)

Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška