4. maijā ozolu stādīšanas akcija “Apskauj Latviju” Vaiņodes novadā

Latvijas valsts neatkarības atjaunošanas gadadienā 4. maijā akcijā “Apskauj Latviju” 45 pierobežas novados tika iestādīti simtgades ozoli. Akcija “Apskauj Latviju” vērsta uz Latvijas tautas vienotības un piederības sajūtas stiprināšanu, veicot simbolisku rīcību – izveidot garīguma sardzi, iestādot ozolus Latvijas robežpilsētās, pagastos vai pierobežas teritorijās.

Arī Vaiņodes novadā šīs akcijas laikā simboliski tika iestādīti trīs ozoli – trīs novadam  nozīmīgās vietās. Vībiņos ozols tika iestādīts pie pagasta pārvaldes, ozola stādīšanā piedalījās Embūtes skolas bijušās direktores – Aina Laipniece un Ineta Jurķe-Miķelsone. Pēc tam svinīgā gaisotnē tika atklāta piemiņas plāksne Bakūzes muižas ēkai, kurā no 1940.-2009. gadam atradās Embūtes skola. Arī vietā, kur no 1949.-1964. gadam atradās Vaiņodes pirmā vidusskola, svinīgi tika iestādīts ozols, kā arī noturēts klusuma brīdis Mūžībā aizgājušajam, ilggadējam Vaiņodes vidusskolas direktoram un cilvēkam, kas sniedzis neizmērojamu ieguldījumu novada izglītības attīstībā – Pēterim Čačkam.  Ozola  stādīšanā piedalījās bijušais Vaiņodes vidusskolas direktors – Arvīds Desmitnieks ar ģimeni, kā arī pašreizējais vidusskolas direktors Zigmunds Mickus. Simtgades ozolu agrākās Vaiņodes pirmās vidusskolas vietā stādīja arī Pētera Čačka meita Gundega Antonoviča.

Trešais un centrālais Latvijas simtgades ozols tika iestādīts Vaiņodes stacijas laukumā – vietā, kas no laika gala ir bijusi nozīmīgs Vaiņodes un tuvējās apkārtnes attīstības punkts. Tieši pateicoties dzelzceļa un stacijas ēkas izbūvei Vaiņode sāka attīstīties. Stacijas laukumā piedalījās akcijas “Apskauj Latviju” pārstāvji, Valsts policijas pārstāvji, Vaiņodes Jaunsargi un kupls skaists novada iedzīvotāji. Policijas pārstāvis svinīgi pasniedza Vaiņodes Jaunsargiem apliecinājumu, kurā pausta pateicība par to, ka tieši viņi uzņemsies rūpes par simtgades ozolu. Simboliskajā ozola stādīšanā piedalījās agrākie un tagadējie novada vadītāji – Aivars Mikāls, Astra Svipste, Imants Remess, Vija Slabodska, Sigurds Spinga, Biruta Strēle, Teodors Roze, Oļegs Jurjevs un Visvaldis Jansons. Pasākuma gaitā muzikālus priekšnesumus sniedza gulbja dīķa Jazz Band no Liepājas, un noslēdzoties ozola stādīšanai, apmeklētāji baudīja vīru ansambļa “Dziedonis” muzikālo uzstāšanos.

Ozols jau izsenis latviešiem ir bijis vīrišķības un spēka simbols. Varenība, izturība, ilgmūžība un cildenums ir tās īpašības, kuras lepni nes ozoli, un ko arī mēs, Vaiņodes novads, vēlam Latvijai.

Ozola stādīšana Vībiņos
Ozola stādīšana Vībiņos
Ozola stādīšana Vaiņodes stacijas laukumā
Ozola stādīšana Vaiņodes stacijas laukumā
Ozola stādīšana agrākās pirmās Vaiņodes vidusskolas vietā
Ozola stādīšana agrākās pirmās Vaiņodes vidusskolas vietā

Author: Armands Radzuška