Zīlītei – 30

 …Sensenos laikos, tai tālajā 1987.gadā, kad putni jau bija modušies dzima jauna karaļvalsts, kuru nosauca par bērnudārzu ”Zīlīte”! Ir pagājuši 30.gadi un mazās” zīlītes” salidoja Vaiņodes kultūras namā, lai visus iepriecinātu ar jautru putnu balli! Košu puķu un smaidu sajūtās bērni sniedza prieku mūsu ciemiņiem gan dejojot, gan dziedot!  Šī diena bija patīkamu noskaņu caurstrāvota.
Ar dažādiem muzikāliem sveicieniem mūs iepriecināja visas novada izglītības iestādes. Prieks par patiesiem smaidiem mūsu vecāku un ciemiņu sejās. Pēc svinībām ar jautru” disenīti” bērnus iepriecināja skolotāja Maira. Un kā jau Dzimšanas dienā mēs visus cienājām ar svētku torti!
Paldies Vaiņodes novada domei par atbalstu svētku tapšanā. Paldies bērnudārza kolektīvam un vecākiem par sapratni un kopā būšanu!

Vadītāja I. Jonuša

Zīlītei 30, foto: Ilze Strēle
Zīlītei 30, foto: Ilze Strēle

Author: Armands Radzuška