Kategorija: Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Posted in Izglītība Jaunumi Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zīlīte” aicina līdz 2021.gada 20 jūnijam pieteikt bērnus jaunajam 2021./2022.mācību gadam.

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

PII “Zīlīte” ziņas

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Bērnudārza aktualitātes

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Bērnudārza aktualitātes – Daudz laimes!

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Vaiņodes bērni ne tikai lasa pasaku, bet vāc arī atkritumus.

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Ziņo PII Zīlīte – labo darbu nedēļa Zīlītē

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

eTwinning: Where learning is fun – kur mācīšanās ir interesanta!

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

…..bērni bērniem….

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Paldies SIA “Daiļrades koks” par sniegto finansiālo atbalstu svētku tērpu iegādei. 

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Āra klases diena

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde ,,Zīlīte’’ aicina darbā pirmsskolas izglītības mūzikas skolotāju uz 0,64 slodzes likmi uz nenoteiktu laiku.

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Paziņojums no PII “Zīlīte”

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

“Zīlīte” lepojas

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Ziemassvētki pirmskolas izglītības iestādē “Zīlīte”

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Labie darbi” Zīlītē”.

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Miķeļdiena bērnudārzā

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Vasaras saulgriežos

Posted in Izglītība Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

“Spārītes” uz skolu!

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Zīlītei – 30

Posted in Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”

Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestādei “Zīlīte” – 30