“Spārītes” uz skolu!

Bērnudārza izlaidums parasti ir īpašs notikums ikviena bērna ģimenē, kas   paliek prātā ilgi – tas ir pamatīgu pārmaiņu laiks, kad no bērna, kuru audzinātājas apčubina un apmīļo, mazais cilvēks pārtop skolniekā, kam atbildīgi jāmācās.

2.jūnijs bija priecīga un reizē arī mazliet skumja diena, jo vienpadsmit grupas „Spārītes” bērni teica ardievas bērnudārzam, lai rudenī teiktu:  „Sveika skola!”  Gribas teikt dzejnieka vārdiem: „ Cik nevaldāmi bērni aug…”, jo šķiet, pavisam nesen bērni sāka apmeklēt pirmsskolas izglītības iestādi. Mazi, kautrīgi, nobijušies…nu viņi ir izauguši, kopā esam pavadījuši daudzus notikumiem bagātus gadus. Mēs , skolotājas, mācījām bērniem burtus, ciparus ,lasīt un rēķināt, viņi mums mācīja būt pacietīgām, taisnīgām un  neatlaidīgām.

„Spārītes” , lai veiksmīgas skolas gaitas! Lielu paldies sakām bērnu vecākiem par atsaucību un atbalstu. Paldies par skaistajiem ziediem un labiem vārdiem!

Par jaukiem  apsveikumiem  paldies  sakām arī Vaiņodes novada domei , Vaiņodes vidusskolas  topošai 9.klasei un skolotājai Aijai Grēberei.

Paldies kolēģēm par atbalstu un palīdzību.

 

Grupas „Spāŗītes” skolotāja  Sanita Davidenko

Author: Armands Radzuška