eTwinning: Where learning is fun – kur mācīšanās ir interesanta!

Ar šādu aicinājumu piedalījos eTwinning kontaktu seminārā Čehijā, Prāgā. Semināra mērķis bija veidot priekšstatu par eTwinning, uzlabot IKT prasmes, veicināt savstarpējo sadarbību, lai veidotos kontakti un būtu gala rezultāts – projekts par kādu tēmu.

eTwinning veicina starpskolu sadarbību Eiropā ar informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) palīdzību, sniedzot skolām atbalstu, rīkus un pakalpojumus. Pirmajā dienā mūs iepazīstināja ar semināra ideju, domām, kā arī parādīja jaunu ( citiem vecu) IKT lietu. Tā bija bitīte – Beebot – ar kuras palīdzību var attīstīt gan digitālās prasmes, gan koordināciju – labā puse, kreisā puse u.t.t. Bitītei ievadot komandas, ieprogrammējot, iespējams veidot zīmējumus. Eiropā šī bitīte jau ir 5, 6 gadus, bet mums, latviešiem, tas bija kas jauns, neredzēts.  

Nākošajās dienās sekoja labas prakses piemēri, piemēram, kā veidot dažādus eksperimentus no pasakām, kā no lego klučiem radīt gleznas u.t.t., darbošanās ar IKT. Paralēli darbnīcām bija kontaktu meklēšana. Tika atrasta kopīga valoda ar Kauņas pirmsskolas izglītības iestādi, Sēmes pamatskolas pirmsskolas grupu. Mūsu projekts sauksies  “Be green” vai esi zaļš. Mēs vēlētos pievērst bērnu un pieaugušo uzmanību uz atkritumu šķirošanu, dažādu spēļu veidošanu no otrreizējam izejvielām.

Paldies Vaiņodes vidusskolas skolotājai Viktorijai Bulavkinai par informāciju. ETwinning ir lieliska iespēja nostiprināt gan svešvalodas zināšanas, gan uzlabot IKT prasmes, kā arī iepazīt citas valstis.

Dita Valtere

PII “Zīlīte” metodiķe

Author: Armands Radzuška