Bērnudārza aktualitātes – Daudz laimes!

Novembris ir Latvijas mēnesis. Novembrī “Zīlītes” bērni ar skolotājām runāja par Latvijas dzimšanas dienu. Bērni mācījās atpazīt Latvijas karogu, Valsts simbolus, prezidentu, iepazina tuvējo apkārtni, ielas, mājas.

“Mārītes”, “Taurenīši” un “Skudriņas ” pavadīja svētku rītu, kurā dziedājām, dejojām, runājām par Latviju, Vaiņodi, bet “Bitītes” un “Spārītes” veidoja svētku koncertu kopā ar vecākiem.

“Sparīšu” grupa devās ekskursijā uz Vaiņodes domi. Bērni iejutās deputātu lomā un balsoja vai brīvdienās iet uz pirmsskolas izglītības iestādi vai nē?! Jaunie deputāti, ar nelielu balsu vairākumu, tomēr pieņēma lēmumu brīvdienās uz pirmsskolu neiet.

 “Spārīšu”  grupas kolektīvs saka PALDIES par jauko uzņemšanu Vaiņodes novada domei!

“Spārīšu” grupiņa, apmeklējot Vaiņodes novada domi.

Author: Armands Radzuška