Mūzikas skolas aktualitātes

novembrī Vaiņodes Mūzikas skolā viesojās Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskolas Stīgu instrumentu spēles programmas “Vijoles spēles” bērnu skolas un vidusskolas jaunās vijolnieces – Beatrise Lapiņa, Anastasija Pasternak, Ļubova Kučerenko, Helēna Eglīte un viņu skolotājas Ludmilla Skinča, Maija Apenīte un Līna Andrējeva. Koncertā meitenes izpildīja gan liriskus, gan jautrus un atraktīvus latviešu, kā arī ārzemju komponistu skaņdarbus. Vaiņodes Mūzikas skolas audzēkņiem tā bija lieliska iespēja iepazīties ar jauniem komponistu skaņdarbiem un baudīt skaistu muzikālu sniegumu!

Novembra mēnesī Vaiņodes Mūzikas skolas interešu izglītības programmas “MĀKSLA” audzēkņiem un skolotājai Inesei Pāvilai bija liels gandarījums par iepriekšējā mācību gadā un vasaras nometnē ieguldīto darbu – novembrī jaunie mākslinieki piedalījās vizuālās mākslas konkursa “Priekules Ikars” laureātu godināšanas pasākumā, savukārt 8. un 9. novembrī vasaras nometnes mākslinieku darbu izstādes atklāšanā Viļņā. Paldies audzēkņiem un skolotājai par ieguldīto darbu un vēlam arī panākumus turpmāk!

Jau vairākus gadus Lejaskurzemes Mūzikas skolu audzēkņi apgūst kolektīvās muzicēšanas iemaņas – spēlēšanu orķestrī. Vienu reizi mēnesī Priekules Mūzikas un mākslas skolā notiek orķestra mēģinājumi, kurā spēlē audzēkņi no Priekules, Vaiņodes, Kalētiem, Kuldīgas, Nīgrandes un Saldus. No Vaiņodes Mūzikas skolas šajā mācību gadā orķestrī piedalās 2 audzēkņi – Lāsma Mame (flautas spēle) un Patriks Trofimovs (vijoles spēle). Ventspils koncertzālē “Latvija” 29. un 30. novembrī notika VI Latvijas Orķestru asociācijas festivāls, kurā piedalījās Ziemeļkurzemes, Lejaskurzemes, Madonas, Jēkabpils, Kuldīgas orķestri. Prieks par vērtīgo sadarbību ar citām Mūzikas un mākslas skolām un talantīgiem jauniešiem!

Ar cieņu, Gunita Riežniece

Author: Armands Radzuška