Vidusskolas aktualitātes … 02.09.2019. – 02. 12. 2019. …

Liekas, nupat vēl skolas kāpnēs greznojās pirmās skolasdienas saulespuķu kompozīcijas, tagad vestibilā jau iedegta  Ziemassvētku  gaidīšanas  1. Adventes svece, un pēc pāris nedēļām beidzas šī mācību gada 1. semestris.

Arī šajā mācību gadā 11. klases skolēni un audzinātāja  reizi mēnesī turpina mācīties “Panākumu universitātē”,  bet 10. klases skolēni mācās jaunu mācību priekšmetu –  Valsts aizsardzības mācību  un RSU Liepājas filiālē  apgūst  semināru ciklu “Mana izvēle – medicīna”, kur uzzina arī par filiālē apgūstamajām studiju programmām un RSU studiju procesa norisi Rīgā, kā arī dzīvei noderīgas zināšanas medicīnā.

Aizvadītajos 3 mēnešos mācību priekšmetos apgūto papildināja dažādas izzinošas ekskursijas.

Izmantojot ESF projekta „Izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” finansējumu –

  • un 10. klašu skolēniem (audzinātājas Ārija Čerņavska un Inese Butkeviča) Tartu Zinātnes centrā AHHAA (vismodernākajā Baltijā) bija iespēja aplūkot vairāk kā 170 eksponātus, veikt daudzveidīgus eksperimentus, iepazīties ar fizikas likumu darbību, pētīt kosmonautikas sasniegumus, vērot saistošus ķīmijas eksperimentus un bioloģijas pētījumu rezultātus, iepazīties ar mūsdienu tehnoloģijām, izmēģināt tās.
  • b klases skolēni (audzinātāja Elita Ozola) un 6. klases skolēni (audzinātāja Astrīda Gaļicka) Zinātkāres centrā “ZINOO Cēsis” interesantā un atraktīvā “citādā” mācību stundā izzināja skaņu, noteica kliedziena skaņas stiprumu decibellos, izmēģināja pareizu krāsu jaukšanu, griežot krāsu apli. Bērniem bija iespēja kļūt par “kosmonautiem” un doties simulācijas lidojumā kosmosā, vērot zibens rašanos, un katrs mēģināja apsēsties uz naglām krēsla sēdeklī.
  • klases skolēni (audzinātāja Māra Pliņģe) Irbenes Radioatronomijas centrā apskatīja 32 m pilnīgi grozāmo parabolisko antenu. Kurzemes Democentrā aizraujošā interaktīvā nodarbībā skolēni uzzināja, kāpēc notiek klimata pārmaiņas, kādi tam iemesli un sekas, kā un vai vispār tās novēršamas. Nodarbību noslēgumā Planetārijā bērni noskatījās filmu par planētām un Visuma noslēpumiem.
  • un 8. a klases skolēni (audzinātājas Iveta Mame un Laila Strēle) Kauņas Aviācijas muzejā uzzināja aviācijas vēsturi no tās pirmsākumiem līdz šodienai, apskatīja ekspozīcijā esošos lidaparātus un priekšmetus, iepazina Suvalkijas pauguraines dabas parka bioloģisko vidi un ar pašvaldības finansējumu bija Modernajā Kopernika Zinātnes centrā Varšavā.
  • klases un 5.b klases skolēni (audzinātājas Baiba Auguste un Anda Žvagule) aizvadīja ļoti interesantu un STEM jomas izglītojošo nodarbības  Liepājas Zinātnes un izglītības inovāciju centrā (ZIIC)

Arī šogad programma „Latvijas skolas soma” dod iespēju  iepazīt Latviju mākslas un kultūras norisēs –

  • sākumskolas skolēniem Līga Reitere, stāstniece, tautas tradīciju zinātāja, vadīja glītrakstīšanas stundas pēc 100 gadu vecas metodikas, runāja ar bērniem par rokraksta vērtību mūsdienās.
  • klasei bija iespēja iepazīties ar divu iemīļotu dzejnieku tekstiem Latvijas Radio kora programmu “Ojāra Vācieša un Imanta Ziedoņa dzeja mūzikā”.
  • Valsts svētku nedēļā 9. – 12. klašu skolēni Liepājas kinoteātrī “Balle” noskatījās vēsturisko kara drāmu “Dvēseļu putenis”.
  • klases skolēni noskatījās Liepājas teātra izrādi bērniem “Smaragda pils@enter”

Par veiksmīgām un noderīgām  atzītas Absolventu stundas, kad par savu karjeras izvēli un veiksmes stāstiem runā mūsu skolas senāki un arī pavisam neseni absolventi gan skolā, gan savās darba vietās. Šogad paldies Ilzei Grundmanei un Janai Jansonei, Inetai Zvejai par praktiskām nodarbībām (izmantots ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”), Lolitai Janekai par mācību stundu “Dzīvei gatavs!”,  “Pēdu deldētājiem” Artūram Blumbergam, Tomasam, Dāvidam, Raimondam Pragulbickiem, Mārtiņam Fricsonam un Mārtiņam Juzupam, kuri sagatavoja tradicionālo Adaptācijas dienu 3. septembrī,  un LLU studentiem Kitijai Juzupai, Matīsam Polim, Mikum Pocim, Dāvim Ziemelim, Unai Kauliņai (VA), Deividam Nilam Vaitkus (LU) par pirmajām studiju mēnešu “patiesībām”!

Karjeras dienu noslēgumā 1. klases skolēni (audzinātāja Iveta Kabiņecka) un 3. klases skolēni (audzinātāja Kristīne Pāvila) uzzināja, kā “Saldus pārtikas kombinātā” no piena tiek gatavotas dažādas konfektes – “Gotiņa” un īrisi, arī šerberti, marmelādes un konfekšu krēmi.

8.a un 8.b klases skolēni (audzinātāji Laila Strēle un Artūrs Blumbergs) veica 7 km pārgājienu pa Vaiņodi, piedaloties ESF  finansētā un SIA ”Izglītības pasākumi” sagatavotā pārgājienā, kura mērķis ir veicināt skolēnu  sadarbības prasmes, kvalitatīvi pavadīt laiku, arī lai attīstītu zināšanas par veselību un uzturu.

Labo darbu nedēļā  tika turpināta iepriekšējos gados iesāktā “ābolu zibakcija” – SIA “Ābolīt’s” konservu cehā  nodoti pārstrādei 5522 kg ābolu, pretī saņemot gatavo produkciju, kuru izmantos skolas ēdnīcā, gan arī Vaiņodes pansionātā. Paši čaklākie – 5. b klases skolēni (audzinātāja Anda Žvagule), kuri salasīja vairāk kā 110 maisus ābolu, saņēma dāvanu – biļetes uz hokeja maču 15. novembrī.

1.a klases skolēni aizveda sarūpētos pārtikas krājumus dzīvnieku aizsardzības biedrības LIBERTA patversmes “ķepām un astēm” Paplakā, bet 1. un 3. klases bērni ar savām dāvanām apciemoja Saldus dzīvnieku patversmes kaķus un suņus.

Oktobra beigās “Uz redzēšanos!” teica brīvprātīgie Giorgijs Gogilidze (Grūzija) un Arafs Tobals Nafae (Spānija), jo te, Latvijā, atraduši otrās mājas.

Šajā mācību pusgadā aktīvu darbošanos sākusi EKO padome (Aiga Jaunzeme).

Turpinās Vecāku skolas nodarbības – šoruden  – “Vārda spēks. Spēka vārdi” – (Ilga Reitere) un  “Vesela ģimene. Vesela valsts” – (Aina Poiša)

Par Skolas padomes priekšsēdētāju šajā mācību gadā ievēlēta Inga Harmsone.

Turpinās klašu reitings, kad tiek vērtēta skolēnu sekmju izaugsme, gan darbošanās un pašiniciatīva skolas sabiedriskajā dzīvē, piedalīšanās novada sabiedriskajā dzīvē.  Klases sasniegumus var papildināt arī vecāku aktivitāte, apmeklējot gan Vecāku skolas nodarbības, gan iesaistīšanās dažādās sabiedriski nozīmīgās akcijās skolā.  12. klases skolēni un audzinātāja Ārija Čerņavska  par 1. vietu 5. – 11. klašu reitingā (2018./2019. m. g.) saņēma balvu – 3 dienu ceļojumu uz Berlīni.

Lai šī gada pēdējais mēnesis atnāk ar “labām domām, labiem vārdiem, kuru spēks kā vibrācija Jaunajā gadā izplūst uz visām debespusēm, jo šis ir Tavs laiks un vieta. Te ir Tava iespēja.”

Author: Armands Radzuška