PII “Zīlīte” ziņas

Kā jau katru gadu pavasarī strauji tuvojas mācību gada noslēgums. Arī ,,Zīlītes” bērni ir  čakli mācījušies, rotaļājušies, guvuši jaunas prasmes šajā ,,savādākā” mācību gadā. Ar mieru un prieku sagaidīsim vasaru. Paldies vecākiem par izturību, atsaucību, sapratni un līdzdarbošanos šajā laikā.  Kā katru gadu jau laikus vēlamies apzināt tos bērnus, kuri vēlēsies uzsākt ,,dārziņa” gaitas jaunajā 2020./2021 mācību gadā! Gaidīsim jūsu iesniegumus  līdz 2020.gada 19.jūnijam.

Saulainu vasaru!

 Pirmsskolas izglītības iestādes ,,Zīlīte” vadītāja I.Jonuša

  telef. 29492099

Author: Armands Radzuška