Vaiņodes bērni ne tikai lasa pasaku, bet vāc arī atkritumus.

Lai veicinātu izpratni par plastmasas un mikroplastmasas kaitīgo ietekmi uz vidi un cilvēkiem, bērnudārzi aicināti piedalīties radošo darbu konkursā “Uzliec pauzi plastmasai!”. Vaiņodes novada PII ”Zīlīte” grupiņu “Bitītes” un “Mārītes” ir iesūtījuši pieteikumu konkursam.

Vaiņodes novada PII ”Zīlīte” grupiņas “Bitītes”. Grupiņu apmeklē 20 bērni, kuri 5  gadus veci.
Izlasot pasaku “Plastmasas lietus” aicinājām bērnu pastāstīt savu emocionālo pārdzīvojumu. Bērnu domas bija dažādas: labāk, ja koki būtu zaļi un neviens nebūtu rotājies ar plastmasas krellēm, mākonis nedrīkst vērt plastmasas krelles, tikai ūdens. Vēja Putns varētu savākt plastmasas krikumiņus, ja viņam tas būtu grūti, cilvēki vārētu palīdzēt.
Rosinājām bērnus vizualizēt pasaku, izmantojot dažādus mākslinieciskās izteiksmes veidus. Kopā ar bērniem veidojām radošo darbu, kurā viņi attēloja savu piedzīvojumu.  

Vaiņodes novada PII ”Zīlīte” grupiņas “Mārītes”. Grupiņu apmeklē 23 bērni, kuri ir 2 un 3 gadus veci.
Oktobrī grupā “Mārītes”mēneša tēma bija – Rūpēsimies par dabu. Nolēmām piedalīties radošo darbu konkursā “Uzliec pauzi plastmasai!”.
Pēc pasakas “Plastmasas lietus”noklausīšanās bērnu pārdomas bija šādas:
* Kokam nepatīk, ja viņam virsū ber plastmasu;
* Kokam patīk ūdens un mums arī, jo mēs gribam padzerties;
* Dzīvnieki nomirs, ja uz zemes mētāsies daudz plastmasas;
* Mums nepatiktu, ja virsū kristu krāsainie plastmasas gabaliņi;
* Sliktie cilvēki izmētā plastmasu un atkritumus, tad Vēja Putns tos aiznes Mākonītim.

Devāmies pastaigās, kuras laikā bērni lielu uzmanību pievērsa tam, ka tuvējā apkārtne ir piesārņota. Kopīgi nolēmām, ka paveiksim labu darbu un šos atkritumus savāksim, lai Vēja Putns neiznēsā pa visu apkārtni. Bijām ļoti pārsteigti, ka mazā laikā kopā ar bērniem bijām salasījuši lielu maisu ar atkritumiem. Maisu ar atkritumiem izmetām tam paredzētajā vietā, lielajā atkritumu konteinerī. Priecājāmies un paslavējām sevi par labi padarītu darbu.

Arī vecāki paslavēja mūs, viņi mums pastāstīja, ka bērni māca arī viņus nepiesārņot dabu un rosina piedalīties vākt atkritumus.

Author: Armands Radzuška