Ziņo PII Zīlīte – labo darbu nedēļa Zīlītē

PII Zīlītes bērni piedalījās labo darbu nedēļā, kurā tika vākti gan ziedojumi dzīvnieku patversmei, gan vārīts ievārījums, gan vākti āboli.

“Spārīšu” grupiņa devās ekskursijā uz dzīvnieku patversmi “Mežavairogi”, Ķekavā. Viņiem  tā bija pirmā garā ekskursija, kuru viņi lieliski izbaudīja. Patversmē bērniem bija iespēja apskatīt dzīvniekus, viņu dzīves apstākļus.

  “Mārīšu”, “Bitīšu ” grupiņas arī vāca ziedojumus  dzīvnieku patversmēm. “Bitītes” savus ziedojumus iedeva līdzi “Spārītēm” uz “Mežvairogiem”, bet “Mārīšu” grupa savus ziedojumus nogādāja Liepājas pilsētas pašvaldības dzīvnieku patversmē “Lauvas sirds”.

“Skudriņu” grupa palīdzēja Vaiņodes vidusskolai savākt ābolus sociālā atbalsta centra senioriem. Kopā ar vecākiem tika savākti 731 kg ābolu. “Skudriņu” grupa saka lielu paldies Aldai Prūsei un Inesei Muižarājai par iespēju lasīt ābolus.

“Taurenīši” vārīja ābolu ievārījumu, kurus nogādāja sociālā atbalsta centra senioriem.

Liels paldies vecākiem, vecvecākiem par ieguldījumu “Labo darbu nedēļā” !

Dita Valtere

Author: Armands Radzuška