Miķeļdiena bērnudārzā

Miķeļam gaili kāvu
Deviņiemi cekuliem,
Lai tas man jaunu gadu
Rudzus, miežus audzināja.

Miķeļi iekrīt dabas un lauku veltēm visbagātākajā gadalaikā, un tie ir arī ražas svētki. Arī mēs, PII “Zīlītes” bērni un skolotāji, svinējām Miķeļdienu. Pie mums ciemojās pats Miķelis. Kopīgi dziedājām dziesmas par rudeni, gājām rotaļās, kā arī piedalījāmies Miķeļdienas tirdziņā. Vēlos pateikt paldies vecākiem, bērniem un kolēģiem par atsaucību!

Grupas “Spārītes” skolotāja
Alisa Rubeze

Author: Armands Radzuška