Vaiņodes parkā jauns rotaļu laukums

Ir pabeigti bērnu rotaļu laukuma būvniecības darbi, kuri tika veikti projekta “Rotaļu laukuma būvniecība Vaiņodē” ietvaros. Projekts tika iesniegts Liepājas rajona partnerībā 2017. gada pavasarī Lauku atbalsta dienesta LEADER programmā. Projekta kopējās izmaksas bija 23 602.04 euro ar PVN, kas bija arī šī projekta attiecināmās izmaksas. Lai projekta iesniegums pie vērtēšanas saņemtu maksimālo punktu skaitu, pašvaldība piedalījās ar līdzfinansējumu 21% procenta apmērā, kas bija 4956.43 euro. Publiskais finansējums 18645.61 euro. Par augsto vērtējumu pie projektu izvērtēšanas jāpateicas 2016/17 mācību gada Pirmsskolas izglītības iestādes „Zīlīte” grupiņai “Spārītes”, kuras bērniem bija uzdevums uzzīmēt savu “Sapņu rotaļu laukumu” un šie zīmējumi tika pievienoti projekta iesniegumam, kas ļāva nopelnīt papildus vērtējuma punktus. Tāpat projekta iesniegumam tika pievienota bērnu vecāku vēstule Vaiņodes novada domei un  savāktie paraksti par rotaļu laukuma nepieciešamību Vaiņodē.

Ir patīkami, ka Vaiņodes parks kļūst sakoptāks un „dzīvāks” un ka Vaiņodē ir vēl viena vieta, kur aiziet un labi pavadīt laiku. Domāju, ka bērnu smiekli atsver katru ieguldīto eiro un arī dod papildus motivāciju veidot mūsu novadu par labāku vietu mums un mūsu bērniem.

 

Author: Armands Radzuška