Guntara Rača grāmatas atvēršanas svētki Vaiņodē.

6. oktobrī Vaiņodes kultūras namā notika tikšanās ar mūzikas producentu un dzejnieku Guntaru Raču, kas vienlaikus bija arī viņa jaunākās dzejoļu grāmatas “365” pirmās daļas atvēršanas svētki. Pasākums bija ne tikai dzejisks, bet arī ļoti muzikāls, pateicoties Guntaram līdzi atbraukušajiem mūziķiem – Uģim Tirzītim, Andrim Alviķim un Katrīnei Binderei, kuri kopā ar Guntaru Raču sniedza koncertu. Tradicionāli katrā vietā, kurā notiek Guntara Rača grāmatas atvēršanas svētki, uzstājas arī vietējie talanti. Vaiņodē tā bija vokālā grupa “Ūbelītes” un soliste Paula Ezeriete no Nīkrāces pagasta. Pasākums bija ļoti kupli apmeklēts un apmeklētāju vidū bija pamanāmi daudzi apmeklētāji arī no kaimiņu novadiem. Pēc dzejas lasījumiem un koncerta bija iespēja iegādāties, gan pašu jaunāko, gan iepriekš iznākušās Guntara Rača dzejoļu grāmatas, kā arī mūzikas ierakstus un saņemt autora autogrāfu, ko daudzi arī izmantoja.

Author: Armands Radzuška