Liepājas un apkārtnes novadu tūrisma speciālisti iepazīst Vaiņodes novadu

Rudenīgā un dzestrā 5. oktobra rītā Embūtes tūrisma informācijas centrs pie sevis pulcēja ļoti kuplu skaitu tuvējo novadu un Liepājas tūrisma speciālistus. Tikšanās mērķis bija atskatīties uz nu jau aizgājušo tūrisma sezonu, izrunāt novadiem interesējošos jautājumus, ieskicēt nākotnes vīzijas, kā arī prezentēt tūrisma iespējas Vaiņodes novadā.

Laikapstākļi ieviesa savas korekcijas, kā rezultātā Embūtes dabas parks un citas plānotās apskates vietas tika apmeklētas attālināti, klausoties Dinas un Ilzes stāstījumā un skatoties attēlus prezentācijā. Iepazīstinājām kolēģus ar jau esošo tūrisma nozares situāciju novadā, informējām par tūrisma nozares attīstību veicinošiem projektiem kā arī izteicām mērķus nākošajiem gadiem. Diskusijās ar citiem novadu pārstāvjiem izkristalizējās dažādi ieteikumi kā uzlabot savu darbu, dažādi pozitīvās un negatīvās pieredzes piemēri, kā arī atzinīgi vārdi par līdz šim paveikto.

Embūtes tūrisma informācijas centrā klātesošos uzrunāja un atraktīvas garšvielu degustācijas piedāvāja mājražotāji- “Embūtes garšaugu” izveidotāji Ineta Jurķe- Miķelsone ar kungu.  Viesus priecēja Guntas Zīvertes rokdarbu izstāde.

Pēcpusdienā Bakūzes muižā viesus uzņēma tās saimniece Iveta Mame, kura iepazīstināja ar ēkas vēsturi un ar aizrautīgu stāstījumu izrādīja katru muižas stūrīti.

Noslēgumā, kad uzlabojās arī laikapstākļi, tika apskatīts Lielbātas avots.

Gribam pateikt paldies Vaiņodes novada pašvaldībai un visiem iesaistītajiem, kuri palīdzēja mums sekmīgi aizvadīt šo dienu, lai prezentētu mūsu- Vaiņodes novadu.

Dina, Ingūna, Ilze

attēls. nr. 1  Kolēģi no Liepājas, Pāvilostas, Rucavas, Priekules, Skrundas, Kazdangas, Cīravas un Aizputes iepazīst Vaiņodes novadu.
attēls. nr. 1  Kolēģi no Liepājas, Pāvilostas, Rucavas, Priekules, Skrundas, Kazdangas, Cīravas un Aizputes iepazīst Vaiņodes novadu.

 

Attēls. nr. 2 Tiek iepazīts mājražotāju “Embūtes garšaugi” piedāvājums.
Attēls. nr. 2 Tiek iepazīts mājražotāju “Embūtes garšaugi” piedāvājums.

 

Attēls nr. 3 Bakūzes muižas saimniece I. Mame iepazīstina ar muižu, tās pagātni kā arī nākotnes iecerēm.
Attēls nr. 3 Bakūzes muižas saimniece I. Mame iepazīstina ar muižu, tās pagātni kā arī nākotnes iecerēm.

 

Attēls nr. 4 Kolēģi iepazina Latvijā lielāko dzidravotu - Lielbātas avotu un Latvijā augstāko mākslīgi veidoto ūdenskritumu.
Attēls nr. 4 Kolēģi iepazina Latvijā lielāko dzidravotu – Lielbātas avotu un Latvijā augstāko mākslīgi veidoto ūdenskritumu.

Author: Armands Radzuška