Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr. VND 2018/1  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne), līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA “AM Forest”, reģ. Nr. 40103347835. Cena EUR par vienu m3   –  29,75.

Piegādājamais malkas apjoms – 2340 m3.

Piegādājamās malkas garums – 3 metri.

Piegādes adreses atbilstoši tehniskajai specifikācijai.

 

Iepirkumu komisijas lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška