Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā “Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās”, identifikācijas Nr. VND 2017/7  CPV iepirkumu klasifikatora kods 45000000-7  (galvenais priekšmets), līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem.

1.daļa:

a) Jumta remonts ēkai Kungu ielā 31C, Vaiņodē;

b) Jumta energoefektivitātes paaugstināšana ēkai Celtnieku ielā 4, Vaiņodē

SIA „MK Būvniecība”,

reģ.Nr. 42103060985

34 125,93

cena bez PVN

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām, iegūstot 100 punktus pēc piedāvājumu vērtēšanas.
2.daļa:

a) Fasādes remonts ēkai Tirgoņu ielā 29A, Vaiņodē

SIA “Liepājas Celtnieks”,

reģ.Nr. 42103042443

23 126,71

cena bez PVN

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām, iegūstot 100 punktus pēc piedāvājumu vērtēšanas.
3.daļa:

a) Bērnudārza telpu remonts Kalna ielā 2A, Vaiņodē

SIA “Liepājas Celtnieks”,

reģ.Nr. 42103042443

12 905,77

cena bez PVN

Saimnieciski izdevīgākais piedāvājums un atbilstība nolikuma prasībām, iegūstot 100 punktus pēc piedāvājumu vērtēšanas.

Lēmums (.doc)

Līgums iepirkuma daļā nr.1 (.doc)

Līgums iepirkuma daļā nr.3 (.doc)

Līgums dalā nr.2 netika noslēgts finansējuma trūkuma dēļ.

Author: Armands Radzuška