Teritorijas labiekārtošanas darbi Tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Vaiņodes novada dome paziņo, ka iepirkumā Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā “Teritorijas labiekārtošanas darbi tirgoņu ielā 21a un Tirgoņu ielā 23 Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.” identifikācijas Nr. VND 2017/6, CPV iepirkumu klasifikatora kods: 45000000- 7 (galvenais priekšmets), līguma slēgšanas tiesības piešķirtas pretendentam SIA “Odeta AG” (42103045223), Rīgas iela 3-1, Lieģi, Tadaiķu pagasts, Durbes novads. Līguma summa EUR 46139.01 bez PVN

Lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška