“Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām”

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr. VND 2017/5 CPV iepirkumu klasifikatora kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne). Iepirkuma 1. un 2. daļā līguma slēgšanas tiesības piešķirtas

SIA “Lignum Latvija”, reģ. Nr 40103530633

 

Iepirkumu komisijas Lēmums (.doc)

Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška