Lieldienas. Mācītāja uzruna.

Un, kad tās pārbijušās nolaida acis uz zemi,
viņi tām sacīja:” Ko jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem?
Viņš nav šeit, bet ir augšāmcēlies.”  ( Lūkas evanģēlijs 24;5-6)

Lieldienu rīts.

             Lielajam vairumam no mums nepiemīt pareģa spējas, bet ir viena lieta, kuru var paredzēt katrs, ka jebkurš cilvēks kas vien dzīvo virs zemes nomirs, cits agrāk, cits vēlāk… bet nomirs katrs. Liekas, ka nāvei pieder vislielākā vara, tai ir pakļauti visi un tā nešķiro –  bagāts vai nabags, vesels vai slims, jauns vai vecs. Visiem cilvēkiem piemīt kaite, kas saucās – mirstīgums.

Bet Lieldienu rīts iebilst nāves varai, Lieldienu rītā Dievs pateica ļoti noteiktu nē, nāvei. Visam, kas dabiskā ceļā iesākas, dabiskā ceļā arī jābeidzas. Lai šo likumu uzvarētu, vajag kaut ko, kas nesākās dabiskā ceļā. Dievs nekad nav sācies un nekad nebeigsies, Viņš vienmēr ir. Tādēļ Dieva Trīsvienības otrā persona Dieva Dēls kļuva par cilvēku, lai kļūtu mirstīgs kā mēs esam mirstīgi, lai gulētu kapā kā mēs gulēsim….bet, Viņa dzīvība nav sākusies dabiskā ceļā, tā pastāv mūžībā, tādēļ nāvei nav nedz varas, nedz likuma tiesību Viņu paturēt, un trešajā dienā tai nācās piekāpties.

Viņš šeit nav, Viņš ir augšāmcēlies! Vēstījums, kas izskanēja pirms 2000 gadiem, kas mums no tā, ko tas mums dod?  Nav jau tā, ka Kristus nomira un augšāmcēlas tādēļ, ka Debesīs Viņam palika garlaicīgi un Viņš nolēma izklaidēties. Viņš to darīja mūsu dēļ. Viņš to darīja, lai dāvātu mums mūžīgo dzīvību, lai dāvātu mums dzīvību, kura nekad nav sākusies, jo vienmēr pastāvējusi, lai dalītu ar mums savu esību. Viņš aizsāk šo dzīvību mūsos ar kristību ūdeni un uztur vakarēdiena mielastā. Ir liela kļūda domāt, ka  baznīcā ir tāda kā ētikas akadēmija, kura diezgan neveiksmīgi cenšās mūs padarīt par labākiem cilvēkiem. Baznīca ir vieta, kur Pestītājs ir licis savas klātbūtnes zīmes evanģēlija vārdu un sakramentus, caur kuriem arī dāvā ļaudīm savu Lieldienu rīta uzvaru pār nāvi un savu augšāmcelšanos. Ja mēs savā nāvē mirstam kopā ar Kristu, tad arī reiz celsimies augšām kopā ar Viņu. Nāvei ir vara izbeigt mūsu dabisko dzīvību, bet nav varas mūs paturēt, jo Dievs Kristū ar mums dala mūsu nāvi, lai mēs varētu tikt iekļauti Viņa dzīvībā. Tās ir patiesās Lieldienu gaviles – Kristus augšāmcēlies- Viņš patiesi augšāmcēlies.

Bātes – Vaiņodes ev. – lut. draudzes mācītājs Kārlis Puķītis

Lieldienu laika dievkalpojumi Bātes – Vaiņodes ev.-lut. draudzē:

Lielajā Piektdienā, 14.04.,  plkst. 14.00;
Klusajā Sestdienā, 15.04.,  plkst. 11.00;
Lieldienās, 16.04.,  plkst. 13.00.

Author: Armands Radzuška