Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām

Vaiņodes novada dome informē, ka iepirkumā “Malkas piegāde Vaiņodes novada pašvaldības vajadzībām, identifikācijas Nr. VND 2017/1  CPV iepirkumu klasifikatora kods: 03413000-8 (Kurināmā koksne), līguma slēgšanas tiesības piešķirtas sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma 1. daļā   KPKS “Mežsaimnieks”, līgumcena  12 558,30 bez PVN

Iepirkuma 2. daļā SIA “ZUSA Mežs”,                                2 662,50 bez PVN

Iepirkuma 3. daļā SIA “ZUSA Mežs”                                 5 538,00 bez PVN

Iepirkumu komisijas lēmums (.doc)

Author: Armands Radzuška