Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās

Vaiņodes novada pašvaldība paziņo, ka iepirkumā “Remontdarbu veikšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās”, identifikācijas Nr. VND 2018/4  CPV iepirkumu klasifikatora kods 45000000-7 (galvenais priekšmets), līguma slēgšanas tiesības ir piešķirtas SIA “Praktiskums”, reģistrācijas Nr. 41203032404, Virkas iela 25 – 15, Kuldīga, Kuldīgas novads, Latvija

Līgumcena EUR 28 942 bez PVN

Iepirkumu komisijas lēmums (.doc)

Noslēgtais līgums (.doc)

Author: Armands Radzuška