Par koku ciršanu pie Vaiņodes pilsētas.

AS “Latvijas valsts meži” š.g. augusta mēnesī plāno veikt koku ciršanu – ~3.5 ha platībā pie Vaiņodes pilsētas. Zemāk pievienotajā plānā, ar sarkanu krāsu apvilktās ir cirsmas, kuras tiks nocirstas un vēlāk atjaunotas.

Norādītajās platībās, pēc materiālu izvešanas, būs iespēja vākt ciršanas atliekas. Ciršanas atlieku savākšanu organizēs Vaiņodes pašvaldība. Vietējiem iedzīvotājiem par malkas ieguves iespējām interesēties pašvaldībā.

Ar Jūs interesējošiem jautājumiem lūdzam vērsties pie AS “Latvijas valsts meži” speciālistiem:

Mežkopis Andis Ērglis, mob. T. 29181045,

Mežizstrādes vadītājs Mārtiņš Šīmanis, mob. T. 26516239

Author: Armands Radzuška