„Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”.

Vaiņodes novada dome, (Reģ. Nr. 90000059071) Raiņa iela 23a, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts, LV 3435, paziņo, ka iepirkumā, – atklātā konkursā, atbilstoši Publisko iepirkumu likumam. Iepirkuma nosaukums: „Pārtikas preču piegāde Vaiņodes novada domes iestāžu virtuvēm”. Identifikācijas Nr: VND-2018/5. Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums, Līgumu slēgšanas tiesības pieškirtas un Līgumi noslēgti ar sekojošiem pretendentiem:

Iepirkuma priekšmeta daļa Pretendents Piedāvājuma cena EUR
Daļa Nr.1 – Piens un piena produkti “Laki Fruit” SIA 9878.90
Daļa Nr.2 – Svaiga, nesaldēta cūkgaļa un liellopu gaļa, svaigās  cūkgaļas produkti “Kurzemes Gaļsaimnieks” SIA 4974.70
Daļa Nr.3 – Olas “Laki Fruit” SIA 1143.00
Daļa Nr.4 – Putnu gaļa un subprodukti “Bajards” SIA 2223.59
Daļa Nr.5 – Zivis un zivju izstrādājumi “Laki Fruit” SIA 1049.40
Daļa Nr.6 – Augļi, ogas, dārzeņi “Laki Fruit” SIA   6412.70
Daļa Nr.7 – Bakaleja un citi pārtikas produkti “Futurus Food” SIA 7068.53
Daļa Nr.8 – Maize “LPB” AS 2113.26
Daļa Nr.9 – Desas, žāvējumi “Kurzemes Gaļsaimnieks” SIA 2618.56
Daļa Nr.10 – Saldēti pārtikas produkti “Laki Fruit” SIA 1814.00
Daļa Nr.11 – Latvijā audzēti dārzeņi “ADS Baltic” SIA 1034.41
Daļa Nr.12 – Kartupeļi “Laki Fruit” SIA 1120.00       

Author: Armands Radzuška