11 gados valsts meža zemes platība pieaugusi par vairāk nekā 12 tūkstošiem ha

AS “Latvijas valsts meži” (LVM), turpinot meža zemes iegādes programmu, 2018. gadā iegādājusies 995 ha meža zemes. Savukārt 11 gadu laikā (kopš 2007. gada) LVM ir iegādājusies meža zemes vairāk nekā 12,1 tūkstošu ha platībā. Tas liecina, ka privāto mežu īpašnieku interese pārdot savus meža īpašumus LVM joprojām ir liela. LVM iegādātajās platībās nodrošina kvalitatīvu mežsaimniecību, tādējādi radot koksnes papildus pieaugumu valsts mežā un dodot ilgtermiņa pienesumu Latvijas tautsaimniecībā. LVM realizētā valsts īpašumā esošo meža zemju ilgtspējīgā apsaimniekošana ir ieguldījums arī Latvijas klimata politikas mērķu sasniegšanā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

Zemkopības ministrs Kaspars Gerhards: “Latvijas tautas nacionālajām vērtībām ir jābūt valsts īpašumā, lai valsts spētu nodrošināt šo īpašumu – meža teritoriju – pilnvērtīgu un kvalitatīvu apsaimniekošanu. Tā ir vides kvalitāte, par kuru mums ir pienākums rūpēties, lai šodien un arī nākotnē tiktu pilnvērtīgi nodrošināta Latvijas dabas vērtību saglabāšana. Turklāt jāuzsver, ka valsts meža teritorijas kopējās platības palielināšana tiek īstenota, nesamazinot lauksaimniecības zemes platības. Tādējādi valstī tiek saglabāts optimāls līdzsvars vides saglabāšanas un lauksaimniecības jeb uzņēmējdarbības īstenošanas procesos.”

ZM iniciēja LVM meža zemes iegādes programmu ar mērķi nodrošināt mežu nonākšanu valstij pilnībā piederošās akciju sabiedrības LVM, nevis ārvalstu fizisko vai juridisko personu īpašumā. Realizējot meža zemes iegādes programmu, ir panākts, ka daļa privāto meža īpašnieku, kas mežu vēlas pārdot, pārdod to valstij piederošam uzņēmumam, kam ir ilggadīga pieredze mežu apsaimniekošanā un kas to veic ilgtspējīgi un atbilstoši valsts ekonomiskajām, vides aizsardzības un sabiedrības interesēm.

Turklāt ik gadu pieaug tās valsts mežu platības, kurās dažādu vides aizsardzības apsvērumu dēļ ir aizliegta saimnieciskā darbība, kas rada ierobežojumus ekonomiskajai attīstībai Latvijas reģionos, tāpēc LVM iepirktās meža platības daļēji kompensē šo apsaimniekojamo mežu teritoriju samazināšanos.

Īpašniekiem, kuri vēlas pārdot savus mežus, informācija par pirkšanas – pārdošanas procedūru pieejama LVM mājaslapā www.lvm.lv. LVM izskata visus meža zemes pārdošanas piedāvājumus, izvērtējot katru atsevišķi, tajā skaitā aprēķinot katra konkrētā īpašuma pirkuma cenu. Procedūra noslēdzas ar LVM akcionāra  – Zemkopības ministrijas – lēmumu atļaut LVM pirkt novērtētos īpašumus par cenu, kas nepārsniedz to vērtību.

_____________________________

Informāciju sagatavoja:

Dagnija Muceniece,

Preses un sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja

tālrunis: 67027070, mob.: 26534104;

e-pasts: Dagnija.Muceniece@zm.gov.lv

Author: Armands Radzuška