69% iedzīvotāju novērtē viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocības un saimnieko gudri

Jau vairāk nekā pusei Latvijas ir uzstādīti viedie elektroenerģijas skaitītāji un 69% mājsaimniecību atzīst, ka viena no vērtīgākajām viedā elektrības skaitītāja priekšrocībām ir attālināta skaitītāju rādījumu nolasīšana. Klienti viedā skaitītāja iespējas izmanto sava elektrības rēķina samazināšanai, jo skaitītājs ir izcils palīgs, lai analizētu elektrības patēriņu un pievērstu uzmanību elektroiekārtām, kuras visvairāk to patērē. Ar viedā elektrības skaitītāja palīdzību klienti var mainīt savus elektrības lietošanas paradumus un samazināt maksājumus. Savu elektrības patēriņu diennakts griezumā klienti var ērti jebkurā laikā apskatīt klientu portālā e-st.lv.

AS “Sadales tīkls” darbinieki ik minūti uzstāda divus viedos elektrības skaitītājus un visā Latvijā tie ir ieviesti jau vairāk nekā 550 000 pieslēgumos. Vaiņodes novadā no visiem elektroenerģijas skaitītājiem 33% ir viedie skaitītāji un plānots, ka visos klientu objektos viedos skaitītājus AS “Sadales tīkls” uzstādīs līdz 2022.gadam.

Lai gan pastāv mīts, ka rēķinu par elektrību nevar ietekmēt, tomēr mūsu klientu pieredze apliecina, ka, izmantojot tehnoloģiju sniegtās iespējas, novērtējot un mainot savus elektrības lietošanas paradumus, ir iespējams samazināt elektrības rēķinu. SKDS veiktās iedzīvotāju aptaujas rezultāti[1] rāda ka, lai samazinātu elektrības patēriņu, 61% aptaujāto iedzīvotāju izslēdz elektroierīces, kad tās netiek lietotas, un 59% respondentu ir nomainījuši vecas elektroierīces ar lielu elektroenerģijas patēriņu pret jaunām – energoefektīvākām. Izcils palīgs elektrības patēriņa analīzei ir viedais elektroenerģijas skaitītājs. AS “Sadales tīkls” aicina izmantot viedā skaitītāja priekšrocības un saimniekot gudri, jo tā ir iespēja samazināt maksājumus par elektrību.

Viena no vērtīgākajām viedā elektroenerģijas skaitītāja priekšrocībām, kuru pozitīvi novērtē 69% no aptaujas dalībnieku, ir attālināta rādījumu nolasīšana. Līdz ar šo priekšrocību klientiem katru mēnesi vairs nav jāsatraucas par savlaicīgu skaitītāja rādījuma nodošanu. Skaitītājs katra mēneša pēdējā datumā, pusnaktī, fiksē elektrības patēriņu un nosūta to klienta elektroenerģijas tirgotājam. Šo priekšrocību novērtē arī Rucavas novada zemnieku saimniecības “Timbras” īpašniece Aija Dejus, jo īpašumā viens no diviem skaitītājiem ir viedais elektroenerģijas skaitītājs: “Es ar nepacietību gaidu, kad AS “Sadales tīkls” mums uzliks arī otru viedo skaitītāju, lai man tur katra mēneša beigās nav jāiet nolasīt rādījumus. Tur gan patēriņš ir minimāls, taču tik un tā tos rādījumus ik mēnesi ir jānolasa un jānodod. Nekādas īpašas pūles jau tas neprasa, bet tāpat tas aizņem laiku, un savā ziņā tas rada neērtības – jāņem papīrs un pildspalva līdzi, brilles, jāiet aptuveni kilometru līdz tam skaitītājam. Un tā jau arī notiek – cilvēki ļoti ātri pierod pie ērtībām, ar viedo skaitītāju pašam vairs nekas nav ne jāskatās, ne kaut kur jāziņo”.

Ja īpašumā ir uzstādīts viedais elektroenerģijas skaitītājs, klienti var sekot līdzi sava mājokļa elektrības patēriņam katrā diennakts stundā. Datus ātri un ērti var apskatīt sava tirgotāja vai AS “Sadales tīkls” klientu portālā www.e-st.lv. Viedais skaitītājs ir labs palīgs gadījumos, kad krasi pieaudzis patēriņš. Novērtējot un analizējot patēriņa datus, var viegli izsecināt, kuru elektroiekārtu darbināšanai nepieciešams visvairāk elektroenerģijas, cik daudz elektrības elektroiekārtas patērē jūsu prombūtnes laikā vai kuras elektroiekārtas ir bojātas. Piemēram, aizkaļķojies ūdens sildītājs (boileris) vai ar 1 cm biezu ledus kārtu pārklājies ledusskapja dzesēšanas elements patērē vismaz par 10% vairāk elektroenerģijas.

Viedais elektroenerģijas skaitītājs veic elektrības patēriņa uzskaiti no brīža, kad tas ir uzstādīts, tomēr klientiem jāņem vērā, ka attālinātajai datu nolasīšanas sistēmai AS “Sadales tīkls” tos pieslēdz pakāpeniski, kas var aizņemt vairākus mēnešus. Brīdī, kad visas viedā skaitītāja sniegtās priekšrocības stāsies spēkā, klienti saņems informāciju no AS “Sadales tīkls” vai sava elektroenerģijas tirgotāja – SMS, e-pastu vai pasta vēstuli. Bet kamēr šo informāciju klients nav saņēmis, skaitītāju rādījumi jānodod ierastajā kārtībā.

Uzstādot viedos elektroenerģijas skaitītājus, AS “Sadales tīkls” savus pakalpojumus klientiem var sniegt daudz ātrāk, piemēram, kad nepieciešams klienta īpašumā atjaunot vai pārtraukt elektroapgādi. Ja līdz viedā skaitītāja uzstādīšanai klientam pakalpojums bija jāgaida līdz pat piecām darba dienām, tad pēc viedā skaitītāja uzstādīšanas klientiem vairs nav jāgaida, kad fiziski ieradīsies uzņēmuma darbinieks, bet elektroapgādes pārtraukšanu un atjaunošanu AS “Sadales tīkls” darbinieks veic attālināti – ar vienu datorpeles pogas klikšķi.

Atzinīgi novērtējot viedā skaitītāja priekšrocības, klientu interese pēc viedā elektroenerģijas skaitītāja ir ļoti augsta. Tādēļ, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, AS “Sadales tīkls” šogad uzstādīs lielāko viedo elektroenerģijas skaitītāju apjomu gadā – 150 tūkstošus. Ja klientam rodas interese – vai viedais skaitītājs viņa īpašumā tiks uzstādīts šogad – to ērti var uzzināt, autorizējoties klientu portālā www.e-st.lv. Viedos elektroenerģijas skaitītājus AS “Sadales tīkls” uzstāda saskaņā ar iepriekš izstrādātu plānu vienas transformatora apakšstacijas ietvaros. Tas nozīmē, ka viedie skaitītāji netiek uzstādīti atsevišķiem objektiem vai pēc klienta pieprasījuma.

Novērtējot, cik liela nozīme mūsdienās ir savlaicīgai un operatīvai komunikācijai, informāciju par plānoto viedā skaitītāja uzstādīšanu klienti saņems SMS vai e-pasta veidā, vai AS “Sadales tīkls” darbinieks ar klientu sazināsies pa tālruni. Savukārt pēc skaitītāja nomaiņas klients saņems informāciju par noņemtā un uzstādītā skaitītāja rādījumiem. Lai klienti vienmēr būtu informēti par visiem ar elektroapgādi saistītiem jautājumiem savā īpašumā, AS “Sadales tīkls” aicina nepieciešamības gadījumā klientu portālā www.e-st.lv atjaunot savu kontaktinformāciju.

Papildu informācija:

Tatjana Smirnova

AS „Sadales tīkls” preses sekretāre

Tālr. 67728823

Tatjana.Smirnova@sadalestikls.lv


[1] SKDS aptauja “Elektroenerģijas patēriņš un viedie elektroenerģijas skaitītāji” 2019.gada februārī/martā

Author: Armands Radzuška